Význam loga

Význam loga - Laravel

Tradice rodinných erbů z našich zemí po druhé světové válce vymizela – a je to škoda. Rodinné erby měly více než 800 letou historii. Jednotliví členové rodiny se erbem pyšnili a dělali vše proto, aby byli hodni erb nosit. Spolu se zánikem erbů se vytrácí i pocit zodpovědnosti a hrdosti – zneuctít jméno rodiny již není tak bolestné.

 

Funkci, kterou u rodiny plnil erb, plní u řemeslníka, dílny, cechu či firmy logo. Logo jako grafická značka provází člověka od počátků civilizace. Kvalita zboží byla značena symbolem již ve starověké Číně a v antickém světě. Logo bylo považováno za punc kvality – když byl výrobek označen logem, nesměl být nekvalitní.

 

Pocit zodpovědnosti za odvedenou práci pod svým jménem je tou největší hodnotou, kterou může člověk ve své profesi nabídnout. Podpis na konci operačního protokolu je závazný akt. Operační protokol je smlouva chirurga s vlastním svědomím – výkon byl proveden nejlépe, jak bylo ve vymezeném čase a podmínkách možné.

 

Vtěsnat práci plastického chirurga do grafické značky – loga byl úkol nesmírně vzrušující a tvořivý, podněcující fantazii. Nejcharakterističtějším nástrojem všech chirurgů je nesporně skalpel. Chirurgové používají určitě více nástroje jiné než nůž, je to ale právě slovo skalpel, které u každého okamžitě evokuje obraz lékaře – chirurga. Plastičtí chirurgové používají skalpel s lehkostí, jemně. Prvním nápadem byl tedy okřídlený skalpel a objevily se taky první návrhy:

 

Skalpel plastického chirurga taky tvoří něco nového, krásného. Není to nůž, je to snad spíše štětec, který maluje, zdokonaluje. V estetické chirurgii je tento pohled zcela dominantní.

 

Plastičtí chirurgové jsou však i chirurgové rekonstrukční. Neexistuje čistě estetická nebo rekonstrukční operace. Estetická a rekonstrukční část práce plastického chirurga se navzájem prolínají. Zatím, co v estetické chirurgii se prosazuje představa uměleckého tvoření, v chirurgii rekonstrukční se silně projevuje symbolika hada, požírajícího svůj vlastní ocas – Uroboros. Je to symbol, který se objevuje ve všech starých civilizacích na všech kontinentech. Uroboros představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Symboliku věčného návratu, kterou had požírající svůj vlastní ocas představuje v podobě neustále nových začátků, snad nejlépe vystihuje charakter práce plastického chirurga. Stále zanikající a znovu se omlazující had je silnou metaforou konců něčeho starého a tvoření něčeho nového. Je to symbol prastarý a zároveň současný.

 

 

 

 

Symbol hada -Uroboros současně přirozeně vyjadřuje dávnou symboliku lékařství – Aeskulapovou hůl obtočenou hadem. Aeskulap, neboli Asklépion byl řecký bůh lékařství, jenž uměl léčit všechny nemoci a oživovat mrtvé. Aeskulapova hůl obtočená hadem je znamením životní síly a zdraví.

 

 

 

Stylizovat skalpel do podoby hada požírajícího vlastní ocas byl už nápad šikovného grafika. Současně se vytvořil ideální tvar pro logo – kruh, tedy něco, co nemá začátek ani konec.6

 

V logu však chybí symbolika lehkosti a vzletnosti, s kterou plastičtí chirurgové skalpel používají, symbolika okřídleného skalpelu. Křídla byla doplněna a stylizována do tvaru písmene M, dominantního písmene celého jména, a koneckonců i titulu.

 

Výsledkem inspirace, diskuzí, úsilí a práce je logo, které v sobě obsahuje pradávnou symboliku lékařství, symboliku zániku starého a vzniku nového, symboliku skalpelu i lehkosti, s kterou je používán i odkaz na jméno.

 

 

 

MUDr. Martin Molitor, PhD., MBA