MUDr. Martin
Molitor, PhD., MBA

Specialista v oblasti plastické chirurgie obličeje. Věnuje se také úpravě poprsí, liposukcím i abdominoplastice.

Martin Molitor

Ve zkratce o mně

MUDr. Martin Molitor, PhD patří k předním plastickým chirurgům v České republice s bohatou českou i zahraniční praxí. Během své profesní praxe pracoval několik let jako gynekolog specializující se na porodnictví, pak přešel na plastickou chirurgii, ve které působí již více než 25 let.

V oboru plastické chirurgie pracoval šest let na Klinice plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně, kde se specializoval na mikrochirurgické rekonstrukční výkony zejména v oblasti hlavy a krku. Více než 14 let pracoval na Oddělení plastické e estetické chirurgie Fakultní nemocnice v Olomouci, sedm let ve funkci zástupce primáře, pak působil tři roky jako primář Oddělení plastické chirurgie Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2012 pracoval jako primář Kliniky plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce od roku 2018 je přednostou kliniky. Pracuje také na privátní klinice estetické chirurgie Art Ethic Clinic.

Rok působil na pracovním pobytu v The Microsearch Foundation of Australia kde se účastnil výzkumu v oblasti transplantace ruky a spolupracoval s průkopníky této rekonstrukční metody – s prof. Earl Owenem a prof. Marco Lanzettou. Absolvoval také odborné stáže v Itálii a Japonsku. Účastnil se mnohých humanitárních misí v Sierra Leone, Jordánsku, Burkina Faso a Indii.

Kromě práce na klinice působí taky jako přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a je vedoucím subkatedry plastické chirurge Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Jeho vědecká práce čítá několik desítek přednášek a publikací v odborných časopisech i účast na monografiích z oblasti plastické chirurgie a chirurgie ruky.

Je členem českých i světových společností plastické a estetické chirurgie, je čestným členem a profesorem Rumunské společnosti plastické chirurgie a je členem ediční rady odborného časopisu „ Acta chirurgiae plasticae“.