Seznam publikací

Seznam publikací - Laravel

Kudela M., Lubušký D., Jabůrek L., Turková M., Molitor M., Hartlová M. Lymphokély – komplikace po radikálních operacích dělohy.Gynekolog – časopis ženských lékařů ročník 3., říjen 1994., č. 5.,str. 168-169

Kantor L., Kiliánová E., Molitor M. Novorozenecká listerioza.Česko – Slovenská pediatrie číslo 6., rok 1995., str.354-357

Kudela M., Müller O., Oborná I., Hansmanová L., Molitor M. Výsledky operační léčby močové inkontinence na Porodnicko – gynekologické klinice FN v Olomouci v období roků 1990-1994. Gynekolog – časopis ženských lékařů, Ročník 5., únor 1996., č. 1., str. 33-34

Hrbatý J., Molitor M. Traumatic skin loss from the mail genitalia. Acta chirurgiae plasticae, Vol. 43, 1/2001

Molitor M., Zlomeniny ruky. Zdravotnické noviny – Lékařské listy č 24/2002 str. 26, (ISSN 0044-1996)

Molitor M., Dupuytrenova kontraktura. Zdravotnické noviny – Lékařské listy č 24/2002 str. 30, (ISSN 0044-1966)

Veselý J., Hrbatý J., Molitor M., Stupka I., Hýža P.: Rekonstrukce prsů po ablaci nebo subkutánní mastektomii, Slovenský chirurg č. 1, ročník 6, 2002,

Veselý J., Stupka I., Molitor M., Hýža P: A variety of methods for penile reconstruction, Eur. J. Plast. Surg. 2002, 25(6): 292-298

Jiri Vesely, Igor Stupka, Martin Molitor, Petr Hyza, Josef Hrbaty. Functional and aesthetic hand substitution by toe-to-hand transfers. ANZ Journal of Surgery. Vol. 73, Supplement, August 2003

Krupa Petr, Kršek Přemysl, Černochová Pavlína, Molitor Martin: 3-D real modelling and CT biomodels application in facial surgery. Neuroradiology, Berlin, DE, Springer, 2004, s. 1, (ISBN 0028-3940)

Molitor M., Wright B., Kanatani T., Lanzetta M., Owen ER. A Femoral Nerve Preserving Hind Limb Transplantation in Rats. International Proceedings from 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004:565-569, Medimond, (ISBN 88-7587-051-9)

Stupka I., Veselý J., Hýža P., Molitor M., Kučerová L., Dvořák Z. Long-term results of digital reconstruction using toe-to-finger transfers. Eur J Plast. Surg. 2004, 27:271-282, ISSN 0930-343

Stupka I., Veselý J., Dražan L., Hýža P., Molitor M., Kučerová L., Dvořák Z. Foot morbidity following toe-to-finger transfers. Eur J Plast. Surg. 2004, 27:283-287, ISSN 0930-343

Kanatani T., Wright B., Lanzetta M., Molitor M., McCaughan G.W., Bishop G.A. Experimental limb transplantation, part III: Induction of tolerance in the rigorous strain combination of Brown Norway donor to Lewis recipient. Transplant. Proc. 2004, Dec;36(10):3276-82

Kršek Přemysl, Španěl Michal, Černochová Pavlína, Kaňovská Karin, Krupa Petr, Stoklas Jiří, Molitor Martin: 3D Human Tissues Modeling in Clinical Applications, In: Medical Information Visualisation, London, GB, IEEE CS, 2006, p. 1, (ISBN 0-7695-2603-9)

Šimek, M., Kaláb, M., Hájek, R., Zálešák, B., Molitor, M., Ječmínková, L., Grulichová, J., Gráfová, P., Němec, P. Vacuum-assisted closure v léčbě sternálních infekcí po kardiochirurgických výkonech. Nastal čas na změnu přístupu kardiochirurga? Hojení ran, č. 1: 4–11, 2007

Dráč P., Fialová J., Zálešák B., Molitor M., Mrozek Z., Sedlák P. V.A.C terapie v léčbě traumatických defektů měkkých tkání. Praktický lékař 2008, 88.č.7., 413-416

Martin Šimek, Roman Hájek, Bohumil Zálešák, Martin Molitor, Vladimír Lonský, Jana Grulichová, Kateřina Langová. Topical negative pressure versus conventional treatment of deep sternal wound infection in cardiac surgery. EWMA Journal 2008, Vol 8, No 3, 19-22

MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MUDr. Hynek Fiala, Leona Zittová. Sierra Leone-země zmrzačených rukou. Sestra, 6/2009, ročník 19, s.23-24. (ISSN 1210-0404)

MUDr. Martin Molitor Ph.D., MUDr. Hynek Fiala, Leona Zittová, Marta Vychodilová. Ohlédnutí za africkou misí. Medical Tribune, ročník V, číslo 36, 21.prosince 2009. s B6 (ISSN 1214-8911)

Zamfirescu DG., Owen E., Lascar I., Molitor M., Zetrea I., Popescu M., Bishop GA., Lauer CA, Simionescu M., Climov M., Lanzetta M. Sentinel skin allograft – a reliable marker for monitoring of composite tissue transplant rejection. Transplan Proc. 2009 Mar;41(2):503-8

Šimek M, Kaláb M, Hájek R, Grulichová J, Molitor M, Tobbia P, Zálešák B, Lonský V. Topical negative pressure in the treatment of deep sternal infection after cardiac surgery: 5-year results of first-line application protocol.  20th Conference of the European Wound Management Association, 26-28 May, Geneva, Switzerland. EWMA Journal 2010;10(Suppl):69.

M.Kaláb, M.Molitor, V. Lonský, K. Maderová, J. Novotný. Rekonstrukce komplikované sternální dehiscence transverzálními titanovými AO dlahami se spongioplastikou. Cor Vasa 2010,52(5-6)

Koranda P., Beneš P., Molitor M., Kučerová L., Dočkal M., Hirňák J., Mysliveček M. Spolehlivost radionavigované biopsie sentinelových lymfatických uzlin u pacientů s maligním melaninem – zhodnocení klinickým sledováním. Ces.Radiol 2010, 64(3):198-202

Simek M., Hajek R., Fluger I., Molitor M., Grulichova J., Langova K., Tobbia P, Nemec P., Zalesak B., Lonsky V. Superiority of topical negative pressure over closed irrigation therapy of deep sternal wound infection in cardiac surgery. J Cardiovasc Surg (Torino) 2012 Feb;53(1):113-120.

MUDr. Daniel Stehlík., MUDr. Lucie Kalinová, MUDr. Martin Molitor, Ph.D. Chirurgicko-plastická léčba bércových vředů a ran. Dermatologie pro praxi, 2012;6(1), 11-15. (ISSN 1802-2960)

Martin Kaláb, Martin Molitor, Barbara Kubesova and Vladimir Lonsky. Use of allogenous bone graft and osteosynthetis stabilization in treatment of massive post-sternotomy defects. Eur J Cardiothorac Surg (2012) 1-3, doi: 10.1093/ejcts/ezs077

Richard Pink, Jiri Ehrmann, Martin Molitor, Peter Tvrdy, Petr Michl, Jindrich Pazdera, Jan Hanuliak. Merkel cell carcinoma. A review. Part I. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012; 156:XX.

Richard Pink, Martin Molitor, Jiri Ehrmann, Peter Tvrdy, Petr Michl, Jindrich Pazdera. Merkel cell carcinoma. Case report. Part II. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012; 156:XX.

Martin Molitor, MD, PhD, Martin Šimek, MD, PhD, Vladimír Lonský, MD, PhD, Martin Kaláb, MD, PhD, Jiří Veselý MD,, PhD, and Bohumil Zálešák, MD, PhD. Pectoral Muscle Flap with V-Y Skin Paddle for Covering Sternal Defects. Ann Thorac Surg 2012;94:e131-3. (IF 3,503, ISSN:0003-4975)

Molitor M., Kalinová L., Měšťák J. Prsní implantáty-bezpečnost a zdravotní rizika. Breast Cancer News, Ročník 3., Číslo 1., Květen 2013, strana 32.

Mestak O., Matouskova E., Spurkova Z., Benkova K., Vesely P., Mestak J., Molitor M., Bartunek P., Pombinho H., Sukop A. Mesenchymal Stem Cells Seeded on Cross -linked and Noncross-Linked Acellular Porcine Dermal Scaffolds for Long-Term Full-Thickness Hernia Repair in Small Animal Model. Artef Organs doi 10-1111/aor.12224 (Epub ahead of print) PubMed PMID: 24304366. IF 1,964

Molitor M., Měšťák J., Poláček V., Měšťák O., Popelka P., Kalinová L., Edriss AS., Plastická chirurgie a mezioborová spolupráce. ZDN, Lékařské listy, 2/2014, str. 5-9

Měšťák J., Molitor M., Úrazy obličeje a končetin. ZDN, Lékařské listy, 2/2014, str.10

Měšťák J., Molitor M., Současné možnosti plastické chirurgie u vrozených vad. ZDN, Lékařské listy, 2/2014, str.11

Molitor M., Měšťák O., Kalinová L., Edriss AS., Popelka P. Replantace končetin a jejich částí. Lékařské listy, 2/2014, str.12-15

Molitor M., Měšťák J., Měšťák O., Kalinová L. Onkochirurgie obličeje. Lékařské listy, 2/2014, str.16-19

Měšťák J., Molitor M., Měšťák O., Urban K., Kment L., Matějovská J., Hrubanová E., Zárubová L. Rekonstrukce prsu po mastektomii. Lékařské listy, 2/2014, str.20-27

Mestak  Ondrej, Sukop  Andrej, Hsueh  Yu-Sheng, Molitor  Martin, Mestak  Jan, Matejovska  Jana, Zarubova  Lucie. Centrifugation versus PureGraft for fatgrafting to the breast after breast-conserving therapy. World Journal of Surgical Oncology.2014, 12:178 DOI: 10.1186/1477-7819-12-178 IF 1,09

Ondrej Mestak, Zuzana Spurkova, Kamila Benkova, Pavel Vesely, Veronika Hromadkova, Jakub Miletin, Robert Juzek, Jan Mestak, Martin Molitor, Andrej Sukop. Comparison of Cross-linked and Non–Cross-linked Acellular Porcine Dermal Scaffolds for Long-term Full-Thickness Hernia Repair in a Small Animal Model. ePlasty 2014 (vol. 14)

Molitor M., Měšťák O., Kalinová L., Matějovská J., Krajcová A., Popelka P., Měšťák J. Chirurgická léčba nemelanomových maligních kožních nádorů. Česká dermato-venerologie, ročník 4, číslo 3, Září 2014, 155-164

Molitor M., Měšťák O., Kalinová L., Krajcová A., Měšťák J. The history and safety of breast implants. Acta chirurgiae plasticae, Vol. 56, 1-2/2014, 15-19 (ISSN 0001-5423)

Publikovaná abstrakta.

 

Molitor Martin, Kanatani Takako, Bishop G.Alex, Owen Earl, McCaughan Geoffrey W, Schlitt Hans J, Lanzetta Marco. Effect of Mycophenolate Dose and Sentinel Skin Grafts on Survival of BN Limb Transplants on Lewis Recipients. The Transplantation Society of Australia and New Zealand, 21st. Annual Scientific Meeting, 9-11th April 2003, Australan Academy of Science Canberra, ACT, Australia, Programme and Abstracts, p. 38, ABN 90 796 930 798 (Abstract)

Molitor Martin, Kanatani Takako, Bishop G.Alex, Owen Earl, McCaughan Geoffrey W, Schlitt Hans J, Lanzetta Marco. Effect of Mycophenolate Dose and Sentinel Skin Grafts on Survival of BN Limb Transplants on Lewis Recipients. Immunology and Cell Biology, Vol 81/ 2, str. A13, 2003. (Abstract)

Veselý J., Stupka I., Molitor M., Hýža P., Dražan L., Kučerová L., Hrbatý J. Funkční a estetická náhrada ruky přenosem prstů z nohy. Symposium České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 23-24 říjen 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir.10, 2003. č. 4, str. 23, ISSN 1211-7080

Stupka I., Veselý J., Molitor M., Dražan L., Kučerová L., Hýža P., Hrbatý J. Funkční a estetická náhrada ruky přenosem prstů z nohy. Symposium České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 23-24 říjen 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir.10, 2003. č. 4, str. 26, ISSN 1211-7080

Molitor M., Veselý J., Krupa P., Kršek P. Retinoblastom – rekonstrukční oříšek. Celostátní sjezd plastických chirurgů, Hradec Králové, CZ, LF UPAL, 28-29.5.2004 s. 36-36, ISBN 80-86225-45-3

Molitor M., Veselý J., Dražan L., Stupka I., Kostřica R., Hložek J., Smilek P. Bazaliom – málo zhoubná rakovina kůže? Celostátní sjezd plastických chirurgů, Hradec Králové, CZ, LF UPAL, 28-29.5.2004 s. 36-36, ISBN 80-86225-45-3

Kršek Přemysl, Molitor Martin, Krupa Petr: Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004, Hradec Králové, CZ, LF UPAL, 28-29.5.2004, s. 39-39, ISBN 80-86225-45-3

Dražan L., Veselý J., Hýža P., Mrázek T., Stupka I., Molitor M. Oboustranná mastektomie s rekonstrukcí u pacientek s vysokým rizikovým parenchymem prsní žlázy XXVII. Brněnské onkologické dny, Brno 26-28.5.2004, Edukační sborník

Molitor M., Wright B., Kanatani T., Lanzetta M., Owen ER. A Femoral Nerve Preserving Hind Limb Transplantation in Rats. Magyar traumatologia ortopedia kezsebeszet plasztikai sebeszet, Abstract book 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary,13-17. June 2004, 373-374, (Abstract) ISSN 1217-32-31

Molitor M., Zamfirescu D., Owen E., McCaughan G., Bishop A., Lascar I., Lanzetta M. Evaluation of Sentinel Skin Allograft for Monitoring of Rejection of Limb Transplants in a Rat Model. Magyar traumatologia ortopedia kezsebeszet plasztikai sebeszet, Abstract book 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary,13-17. June 2004, 61-62, (Abstract) ISSN 1217-32-31

Vesely J., Stupka I., Hyza P., Molitor M., Kucerova L., Dvorak Z. Functional and Aesthetic Long-term Results of Toes-to-Hand Transfers. Magyar traumatologia ortopedia kezsebeszet plasztikai sebeszet, Abstract book 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary,13-17. June 2004, 61-62, (Abstract) ISSN 1217-32-31

Stupka I., Vesely J., Molitor M., Hyza P., Kucerova L. Toe-to-Hand Transfer: a Donor-site Morbidity. Magyar traumatologia ortopedia kezsebeszet plasztikai sebeszet, Abstract book 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary,13-17. June 2004, 61-62, (Abstract) ISSN 1217-32-31

Martin Molitor, Ben Wright, Takako Kanatani, Marco Lanzetta, Earl R. Owen. Hind Limb Transplantation in Rats with Preserving of Thigh Extensor Function. Abstract book 5th. APFSSH Congress, 12-15 November 2004, A285, (Abstract)

Martin Molitor, Dragos Zamfirescu, Earl R. Owen, Alex G. Bishop, Ben Wright, Marco Lanzetta. Evaluation of Distant Sentinel Skin Allografts for Monitoring of Rejection of Limb Transplants. Abstract book 5th. APFSSH Congress, 12-15 November 2004, A286, (Abstract)

Martin Molitor, Takako Kanatani, Alex Bishop, Earl Owen, Ben Wright, Marco Lanzetta. Do Sentinel Skin Grafts Delay Onset of Rejection in Limb Transplants? Abstract book 5th. APFSSH Congress, 12-15 November 2004, A286, (Abstract)

Veselý J., Stupka I., Molitor M., Hýža P., Dražan L. Mikrochirurgické rekonstrukční možnosti v oblasti hlava-krk. Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str. 47, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2

Molitor M., Veselý J., Dražan L., Kostřica R., Hložek J. Úskalí rozsáhlých bazaliomů v oblasti hlavy, Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str. 48, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2

Molitor M., Gál B. Komplikace lalokové plastiky u dialýzovaného pacienta – kazuistika. Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str. 49, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2

Veselý J., Molitor M., Krupa P., Kršek P. Využití 3D modelů k rekonstrukci defektů v oblasti hlavy. Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str. 53, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2

Dragos G. Zamfirescu, Earl Owen, Marco Lanzetta, Martin Molitor, Alex Bishop, Chris Lauer, Ben Wright, Ioan Lascar. A visual and histological grading system for identification of the early stages of skin rejection in a rat composite tissue allograft model. Abstract book 10th congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005, OP055, p.24 (Abstract)

Jiří Veselý, Petr Hýža, Igor Stupka, Ivan Justan, Martin Molitor. Aktive penis reconstruction using free latissimus dorsi flap by femal-to-male transsexuals. Abstract book 10th congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005,OP142, p.56 (Abstract)

Luboš Dražan, Jiří Veselý, Tomáš Mrázek, Petr Hýža, Martin Molitor, Igor Stupka. Bilateral Brest reconstruction with DIEP flaps. 10th congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005,OP170, p.66 (Abstract)

Petr Hýža, Jiří Veselý, Luboš Dražan, Igor Stupka, Martin Molitor, Ivan Justan, Emanuele Cigna. The free kite flap for reconstruction of digital defects. 10th congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005,OP249, p.96 (Abstract)

Molitor M., Zálešák B., Hirňák J., Poláková J., Stehlík D., Veselý J., Dvořák Z. Rekonstrukce distálních částí nohy – stojí to za to? Kongres plastické chirurgie s medzinárodnou účasťou a 5. Demjénov deň, Nitra, 4.-5. květen 2006, str.1 (Abstract)

Stárek I., Zálešák B., Molitor M. Naše zkušenosti s použitím čínského laloku v rekonstrukci hypofaryngu. 69. kongres České společnosti otorynolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Plzeň, 1.-3.červen 2006, Sborník přednášek, str. 38 (Abstrakt)

Molitor M., Dražan L., Veselý J., Kostřica R., Hložek J. Přežívání pacientů po superradikálních resekcích zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku a krytí volným lalokem. Abstrakt, X. Olomoucké onkologické dny, Olomouc, 8,-9.2.2007, Česká stomatologie, Praktické zubní lékařství, Červen 2007: 107/55, str. 61, ISSN 1213-0613

Molitor M., Zálešák B., Fiala M., Stehlík D. Successful or Unsuccessful replantation? – Abstrakt. Sborník abstrakt, Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května 2007, Brno, ISBN 978-80-239-9323-3

Zálešák B., Molitor M., Študent V., Halama J., Stehlík D. Prefabricated urethra – urethra reconstruction after multiple reconstructive failures. Interdisciplinary approach. — Abstrakt. Sborník abstrakt, Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května 2007, Brno, ISBN 978-80-239-9323-3

Molitor M., Veselý J., Kostřica R., Hložek J. Super-radical Resection of Head and Neck Tumors – a Long-term Survival. -Abstrakt. Sborník abstrakt, Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května 2007, Brno, ISBN 978-80-239-9323-3

Zálešák B., Molitor M., Menšík I., Hirňák J., Fiala M. Polyurethane film dressing after tissue transfer – effective prevention of hospital acquired wound infection. -Abstrakt. Sborník abstrakt, Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května 2007, Brno, ISBN 978-80-239-9323-3

Stehlík D., Zálešák B., Molitor M., Hirňák J., Hartl P. Interdepartmental cooperation at the university hospital in Olomouc 2001 – 2006 – poster.-Abstrakt. Sborník abstrakt, Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května 2007, Brno, ISBN 978-80-239-9323-3

Martin Molitor, Zálesák B., Fiala M., Stehlík D. Successful or Unsuccessful Replantation. Abstract. Annals of Plastic, Surgery and Reconstructive Microsurgery, 3/2008, p.18-19, ISSN: 1453-6587

Martin Molitor, Zálesák B., Fiala M. When Patient Wants to. Abstract. Annals of Plastic, Surgery and Reconstructive Microsurgery, 3/2008, p.19, ISSN: 1453-6587

Martin Molitor. L.Dražan, J.Vesely, R Kostrica, J. Hlozek Super-Radical Resection of Head and Neck Tumors – a Long-term Survival. Abstract. Annals of Plastic, Surgery and Reconstructive Microsurgery, 3/2008, p.34-35, ISSN: 1453-6587

Ivana Loučková, Martin Molitor, Ivana Molitorová. Sociální souvislosti léčby kožního nádoru seniorů. (Abstrakt) Sborník konference řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře. Ostrava 15. října 2008

Molitor M., Zálešák B., Menšík I., Stehlík D., Hirňák J., Kalinová L. Komplexní chirurgické ošetření závažných stavů na končetinách. XI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, 14.-15 Května 2009, Nové Město na Moravě, sborník přednášek, abstrakt, A3.6

Zálešák B., Molitor M., Menšík I., Stehlík D. Funkční řešení devastujícího kloubně vazivového poranění malých kloubů ruky. XI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, 14.-15 Května 2009, Nové Město na Moravě, sborník přednášek, abstrakt, B1.3

Molitor M., Zálešák B., Menšík I., Stehlík D., Hirňák J. Amputace – zásady ošetření a současné možnosti. XI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, 14.-15 Května 2009, Nové Město na Moravě, sborník přednášek, abstrakt, A4.9

Simek M, Hajek R, Fluger I, Molitor M, Langova K, Grulichova J, Zalesak B, Lonsky V. Topical negative pressure over conventional therapy of deep sternal wound infection in cardiac surgery. Prospective analysis. The 58th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery (SATS), Stockholm, August 20-22, 2009, Book of abstracts, p. 69

Molitor M, Simek M, Zalesak B, Lonsky V. The pectoralis muscle axial flap with V-Y skin paddle for covering of sternal defects.The 58th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery (SATS), Stockholm, August 20-22, 2009, Poster, Book of abstracts, p. 70

Zálešák B., Menšík I., Stehlík D., Molitor M. Měkkotkáňová distrace a vaskularizovaný přenos PIP kloubu z nohy. Extrémní indikace. X sjezd České společnosti chirurgie ruky, Olomouc, 21.-23.10.2009 – sborník přednášek s.28. Abstrakt (ISBN 978-80-87009-65-9)

Stehlík D., Zálešák B., Maňák P., Molitor M., Menšík I., Boča R. Replantační audit ve FN Olomouc v letech 1980-2009. X sjezd České společnosti chirurgie ruky, Olomouc, 21.-23.10.2009– sborník přednášek s.29. Abstrakt (ISBN 978-80-87009-65-9)

Krulová M., Vychodilová M., Molitor M. Specifika práce instrumentářky u mikrochirurgického výkonu – přenos prstu z nohy na ruku. X sjezd České společnosti chirurgie ruky, Olomouc, 21.-23.10.2009– sborník přednášek s.31. Abstrakt (ISBN 978-80-87009-65-9)

Molitor M., Vassena F., Fiala H., Vychodilová M. Snake bite injury. X sjezd České společnosti chirurgie ruky, Olomouc, 21.-23.10.2009– sborník přednášek s.35. Abstrakt (ISBN 978-80-87009-65-9)

Molitor M., Vassena F., Fiala H., Vychodilová M. Kousnutí hadem na ruce. XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě 6.-7. Května 2010. Sborník přednášek B26 – abstrakt

Molitor M., Stehlík D., Boča R., Zálešák B. Rekonstrukce využitím konceptu „Spare Part Surgery“. XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě 6.-7. Května 2010. Sborník přednášek B28 – abstrakt.

Zálešák B., Molitor M., Boča R., Stehlík D. Drátěné kličky v osteosyntéze malých kostí ruky – víc ne 90% řešení. XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě 6.-7. Května 2010. Sborník přednášek C22 – abstrakt.

M.Molitor, R.Boca, D.Stehlik, J.Hirna., R.Lysak, B. Zálesák. The Fillet Flaps. Panafrican Congres of Plastic and Reconstructive Surgery, 13-16. October 2010, Nairobi, Kenya – Abstract, Abstract book p.41

Z.Jelinkova, J.Klusakova, P.Brychta, R.Boca, M.Molitor, I.Mensik, R.Lysak, D.Stehlik, B.Zalesak. Chemical Necrectomy that Works. Panafrican Congres of Plastic and Reconstructive Surgery, 13-16. October 2010, Nairobi, Kenya, Abstract, Abstract book p.55

M.Molitor, R.Boca, M.Simek, B.Zalesak, The Pectoralis Musile Axial Flap for Covering Sternal Defects. Panafrican Congres of Plastic and Reconstructive Surgery, 13-16. October 2010, Nairobi, Kenya, Abstract, Abstract book p.118

M.Molitor, R.Boca, F.Vassena, B.Zalesak. Snake Bite Injury on Hand. Panafrican Congres of Plastic and Reconstructive Surgery, 13-16. October 2010, Nairobi, Kenya, Abstract, Abstract book p.125

Kaláb M., Molitor M., Kubešová B., Lonský V. Rekonstrukce rozsáhlého defektu hrudní stěny s využitím allogenního kostního transplantátu, AO osteosyntézy a posunu pektorálního laloku – příklad úzké mezioborové spolupráce. III. Celostátní konference bioimplantologie 2011, Brno, 14-15.dubna 2011. Sborník abstrakt str. 18, ISBN 978-80-7392-156-9

Molitor M., Zálešák B., Stehlíki D., Lysák R., Kalinová L. Posterior interosseus artery flap. XIII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 12.-20. Května 2011, Nové Město na Moravě, Skalský Dvůr. Sborník přednášek B26.

M. Karhanova, M.Hobzova, M Molitor, K. Maresova, J.Rehak. The floppy eyelid syndrome as a factor resulting in the diagnosis of severe obstructive sleep apnoea: a case report. Joint Congress of SOE (European Society of Ophthalmology), Geneva, Switzerland,,4.-7. June 2011. Abstract Book- Supplement to the European Journal of Ophthalmology, Vol .21, 2011, ISSN 1120-6721,Poster No.EP-EXT-318, p.92

Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Lysák R., Menšík I., Merta M., Vozárová B. Rekonstrukce dolního víčka. XIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.9.2011 – Sborník abstrakt s.13, ISBN 978-80-87009-85-07

Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Kalinová L., Lysák R., Merta M., Vozárová B. Bazaliom periorbitální oblasti. XIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.9.2011 – Sborník abstrakt s.13, ISBN 978-80-87009-85-07

Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Kalinová L., Lysák R., Merta M., Vozárová B. Invazivní bazaliom víček. XIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.9.2011 – Sborník abstrakt s.13, ISBN 978-80-87009-85-07

Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Menšík I., Lysák R., Kalinová L., Šilhánková J. Periareolární subkutánní mastektomie u gynekomastie. Abstrakt, Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň 17-19.5.2012, Sborník Abstrakt

Zálešák B., Šilhánková J., Kalinová L., Stehlík D., Molitor M., Menšík I.Recyklace tkání v estetické chirurgii. Abstrakt, Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň 17-19.5.2012, Sborník Abstrakt

Molitor M., Stehlík D., Lysák R., Kalinová L., Šilhánková J., Zálešák B. Mikrochirurgické rekonstrukce devastačního poranění nohy. XIX Pražské chirurgické dny, Praha 31.5.2012 – 1.6.2012, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-260-2294-7

Molitor M., Kalinová L., Zálešák B., Měšťák J. Mnohočetné dnavé fofy na ruce – kasuistika. IX.slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účastku, 24.-26.10.2012, Trenčianske Teplice, abstrakt.

Mitbuerova A., Sobotka J., Molitor M. A Method od Evaluation of Mechanical Properties of Human Skin. Proceedings, Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery, p. 16., May 20-22, 2013, Prague, ISBN 978-80-7372-956-1

Zalesak B., Stehlik D., Lysak R., Molitor M. Repeated Skin and Soft Tissue Expansion in Treatment of Giant Nevi of the Face. Proceedings, Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery, p. 23., May 20-22, 2013, Prague, ISBN 978-80-7372-956-1

Zalesak B., Stehlik D., Lysak R., Molitor M. Skin and Soft Fissue Distraction and Free Vascularized PIP Joint Transfer in Hand. Proceedings, Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery, p. 24., May 20-22, 2013, Prague, ISBN 978-80-7372-956-1

MONOGRAFIE.

L.Doležal a kol. Základy sonografie v porodnictví a gynekologii ( Sonografické vyšetření v porodnictví – MUDr.M.Molitor ) Nakladatelství University Palackého 1998

Stupka I., Veselý J., Hýža P., Dvořák Z., Molitor M. Rekonstrukce chybějících prstů na ruce přenosem prstců z nohy. Olprint Šlapanice, Brno, 2007

M. Lanzetta., J.M.Dubernard Eds. Hand Transplantation. (M.Molitor, T.Kanatani, M.Lanzetta. Hind Limb Transplantation in the Rat: Surgical Technique, Anaesthesia and Early Postoperative Management, pg.27-40.) Springer-Verlag Italia, 2007, ISBN 88-470-0373-3

Jiří Veselý a kolektiv autorů. Plastická chirurgie pro lékařské fakulty a postgraduální výchovu. ( M. Molitor, Zlomeniny ruky, str. 59., Poranění flexorových šlach ruky, str. 64., poranění extenzorových šlach ruky str. 68., Dupuytrenova kontraktura, str. 72., Poranění elekrickým proudem, str. 112., Zásady ošetření poraněného obličeje, str. 126.) TISK CENTRUM s.r.o. Brno, 2007

Jaroslav Pilný, Roman Slodička a kol. Chirurgie ruky. (Replantace. M.Molitor. str. 315-326), Grada Publishing a.s. 2011, 1l. vydání, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3295-

Artery Bypass, Edited by Wilbert S. Aronow. InTech, Chapters published March 13, 2013 under CCBY 3.0 license, Hard cover, 535 pages. Open access DOI:10.5772/50852, (Chapter 27. Current Chalenges in the Treatement of Deep Sternal Wound Infection Following Cardiac Surgery. By Martin Simek, Martin Molitor, Martin Kalab, Patrick Tobbia, Vladimir Lonsky) ISBN 978-953-51-1025-5

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Grada Publishing, 2014, ISBN 978-80-247-5471-0 (Etické aspekty alogenních transplantací tkáňových celků v rekonstrukční chirurgii. Martin Molitor, Jiří Veselý, Jan Měšťák, 359-369, Superradikální devastační výkony a rekonstrukce u pokročilých nádorů v oblasti hlavy a krku – etické úvahy. Martin Molitor, René Foltán, Jan Měšťák. 371-378)