Životopis

Pregraduální vzdělání:
Lékařská fakulta UPJŠ, Košice – všeobecné lékařství
Promoce: MUDr. (Medicinae Universae Doctor)

Odborné vzdělání a kvalifikace:
Atestace: Gynekologie a porodnictví I. stupně
Chirurgie I. stupně
Nástavbová atestace z plastické chirurgie

Postgraduální studium:
Disertační práce: Radikální operace a rekonstrukce lalokovými přenosy u zhoubných nádorů hlavy a krku a optimalizace vztahu chemoterapie a radioterapie.
Ph.D. (Philosophiae Doctor)
Čestné tituly:
Čestný profesor Rumunské společnosti plastické chirurgie

Dosavadní praxe:
Porodnicko-gynekologické odd. NsP Prešov
Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc
Odd. plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u Sv. Anny, Brno
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
Zástupce primáře pro LP
Oddělení plastické chirurgie KNTB Zlín
Primář oddělení
Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce, Praha
Primář kliniky

Pedagogická činnost:
Klinika plastické a estetické chirurgie
FN u Sv. Anny, MU, Brno – odborný asistent
Oddělení plastické a estetické chirurgie,
FNOL, UPOL, – odborný asistent
Klinika plastické chirurgie
NNB, UK, 1. LF, Praha – odborný asistent

Členství ve společnostech:
Společnost plastické chirurgie při ČLSJEP
Společnost chirurgie ruky při ČLSJEP
Sploečnost estetické chirurgie při ČLSJEP
Společnost pro využití laseru v medicíně při ČLSJEP
IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society)
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)

Zahraniční stáže:
The Microsearch Foundation of Australia, Sydney, Australia – výzkum v oblasti transplantace ruky
Dpt. of Hand Surgery and Reconstructive Microsurgery
University of Milan Bicocca
Hospedale san Gerardo, Monza, Italie
Dpt. of Orthopedic Surgery
Rosai-Kobe Hospital, Kobe, Japonsko

Humanitární mise:
Sierra Leone – mezinárodní humanitární mise organizována ve spolupráci vlády Itálie a Sierra Leone
Jordánsko – humanitární mise pro syrské uprchlíky
Organizována ve spolupráci vlády České republiky a Jordánska