The Microsearch Foundation of Australia

V roce 1970 profesor Earl Owen jako první chirurg na světě úspěšně replantoval amputované prsty u dítěte. Operace byla provedena v Dětské nemocnici v Sydney v Austrálii. Již před touto operací se profesor Owen v rozvoji mikrochirurgie velice angažoval a ve spolupráci se společností Karl Zeiss se podílel na rozvoji operačního mikroskopu a rovněž se podílel na vývoji mikrochirurgických nástrojů. Za účelem získání finančních prostředků pro další výzkum a na poli rekonstrukční mikrochirurgie založil profesor Owen nezávislou, neziskovou výzkumnou organizaci The Microsearch Foundation of Australia v Sydney.

The Microsearch Foundation of Australia je již více než 45 let jedním z předních výzkumných center na poli rekonstrukční mikrochirurgie. Kromě výzkumu patří mezi cíle organizace taky praktická výchova mikrochirurgů jak v oblasti techniky operování, tak i v oblasti samostatné vědecké práce. To se děje jednak formou studijních pobytů – fellowships přímo v centru v Austrálii, tak i formou přednášek a výjezdových kurzů do více než 80 zemí světa.

The Microsearch Foundation of Australia vyvinulo během své existence mnoho nových postupů a technik, které se využívají v rekonstrukční mikrochirurgii. Podílí se rovněž na rozvoji speciálního mikrochirurgického instrumentária a operačních mikroskopů. Hlavními programy instituce jsou replantační chirurgie, rozvoj rekonstrukce nervů, obnova plodnosti u anatomických poruch nebo po sterilizaci u mužů i žen a zejména transplantace v rekonstrukční chirurgii.

Bezpochyby k největším úspěchům The Microsearch Foundation of Australia patří spolupráce s Francouzskými lékaři v oblasti transplantace rukou. Profesor Owen spolu s profesorem Lanzettou, oba z Microsearch Foundation of Australia, byli spolu s profesorem Maxem Dubernardem a jinými v týmu, který provedl první úspěšnou transplantaci ruky v roce 1998 a rovněž první transplantaci obou rukou o dva roky později.

V roce 2005 profesor Owen odešel do důchodu a vedení organizace převzal profesor Richard Allen, vedoucí lékař Transplantačního centra The University of Sydney a Royal Prince Alfred Hospital. Pod jeho vedením The Microsearch Foundation of Australia přesídlilo v roce 2006 do campusu The University od Sydney a stalo se divizí The Sydney Medical School Foundation.

Měl jsem to štěstí, ale zejména čest, že jsem v roce 2002 uspěl v konkurzu na vědeckého školence v tomto institutu. Stal jsem se na rok členem týmu, který stál v počátcích úspěšných transplantací na poli rekonstrukční chirurgie, z kterých nejznámější jsou určitě transplantace rukou a obličeje.

Fellowship jsem absolvoval od července 2002 do července 2003. Program fellowshipu byl přesně stanoven. Úkolem nového člena týmu byl jednak nácvik standardních i speciálních mikrochirurgických technik, ale taky samostatná vědecká práce. Nový školenec dostal téma a jeho úkolem bylo zpracovat výzkumný protokol, tento protokol obhájit před etickou komisí, pak provést celý vědecký experiment, zpracovat a správně interpretovat výsledky výzkumu a tyto pak odpřednášet na kongresu a publikovat v odborném časopise.

Tématem mého výzkumu byla teze, zda kožní štěp, transplantovaný spolu s končetinou, může sloužit jako jakýsi marker odmítnutí – rejekce této končetiny. Základní myšlenkou byla prokázaná skutečnost, že z celé končetiny právě kůže je nejvíce imunogenním orgánem a je postižena rejekcí nejvýznamněji a taky jako první. Výzkum byl proveden na krysách. Měli jsme dvě skupiny krys, u jedné jsme prováděli pouze transplantaci končetiny, u druhé jsme spolu s transplantací končetiny prováděli i transplantaci kožního štěpu. Po zhojení ran a přihojení končetiny jsme začali pomalu vysazovat imunosupresivní terapii a sledovali jsme výskyt klinických známek rejekce – zarudnutí, otok, šupinatění jednak na kožním štěpu a jednak na kůži transplantované končetiny. Taky jsme u zkoumali, zda přítomnost kožního štěpu neovlivní nástup a sílu rejekce tak, že jsme srovnávali rozdíly ve výskytu rejekce u obou skupin, tedy u krys pouze po transplantaci končetiny a u krys po transplantaci končetiny spolu s transplantací kožního štěpu.

Výsledkem našeho výzkum byl závěr, že kožní štěp je schopen sloužit jako marker rejekce u 31% transplantací končetiny a že tento kožní štěp může oddálit výskyt rejekce transplantované končetiny. Kromě základního výzkumu jsme ještě vyvinuli modifikovanou techniku transplantace zadní končetiny u krys.

Výsledky výzkumu jsme publikovali v několika článcích v odborné literatuře a odpřednášeli na kongresech, například na 21. vědeckém kongresu Transplantologické společnosti Austrálie a Nového Zélandu v Canberra v Austrálii v roce 2003, na kongresu Mezinárodní společnosti chirurgie ruky v Budapešti v roce 2004 a na kongresu Asijsko-Pacifické společnosti chirurgie ruky v Ósace v Japonsku v roce 2005, kde jeden z naších posterů získal hlavní ocenění. Kapitola o transplantaci končetiny u krysy byla publikována v mezinárodní monografii o transplantaci ruky hlavních editorů profesora Lanzetty a profesora Dubernarda.

Pobyt v The Microsearch Foundation of Australia patří mezi jedno z nejvýznamnějších a pracovně nejplodnějších období mého života. Kromě nácviku a zvládnutí všech mikrochirurgických technik v rekonstrukční chirurgii jsem potkal hodně výjimečných lidí – lékařů z celého světa. Mými nejlepšími společníky a kamarády nadále zůstávají Takako Kanatani z Japonska, Olutola Akiode z Nigérie, Stefano Lucchina a Marco Lanzetta z Itálie a Alex Bishop a Warren McPherson z Austrálie.

Profesor Earl Owen skonal v roce 2014 v požehnaném věku po krátké nemoci. Zůstává ale napořád v mém srdci a mysli jako lékař, mikrochirurg, vědec, ale především člověk nesmírných lidských vlastností, kterého životním posláním bylo rozvíjet medicínu a šířit nové poznatky a techniky do všech koutů světa, ke všem potřebným.

 

 1. Molitor Martin, Kanatani Takako, Bishop G.Alex, Owen Earl, McCaughan Geoffrey W, Schlitt Hans J, Lanzetta Marco. Effect of Mycophenolate Dose and Sentinel Skin Grafts on Survival of BN Limb Transplants on Lewis Recipients. (poster) 21. Annual Scientific Meeting of TSANZ, April 2003, Canberra, Australia
 2. Molitor M., Zamfirescu D., Owen ER., McCaughan G., Bishop A., Lascar I., Lanzetta M. Evaluation of Sentinel Skin Allograts for Monitoring of Rejection of Limb Transplants in a Rat Model. (poster) 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004
 3. Molitor M., Wright B., Kanatani T., Lanzetta M., Owen ER. A Femoral Nerve Preserving Hind Limb Transplantation in Rats. (poster) 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004
 4. Molitor M., Kanatani T., Bishop A., Owen E., Wright B., Lanzetta M. Do Sentinel Donor Skin Grafts Delay Onset of Rejection in Limb Transplants? (poster) 5th. APFSSH Congress, Osaka, Japan, 12-16 November 2004 – Poster Award.
 5. Molitor M., Wright B., Kanatani T., Lanzetta M., Owen Earl R. Hind Limb Transplantation in Rats with Preseving of Thigh Extensor Function. (poster) 5th. APFSSH Congress, Osaka, Japan, 12-16 November 2004
 6. Molitor M., Zamfirescu D., Owen Earl R., Bishop A., Wright B., Lanzetta M. Evaluation of Distant Sentinel Skin Allografts for Monitoring of Rejection of Limb Transplants. (poster) 5th. APFSSH Congress, Osaka, Japan, 12-16 November 2004
 7. Dragos G. Zamfirescu, Earl Owen, Marco Lanzetta, Martin Molitor, Alex Bishop, Chris Lauer, Ben Wright, Ioan Lascar. A visual and histological grading system for identification of the early stages of skin rejection in a rat composite tissue allograft model. 10th congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005
 8. Molitor M., Wright B., Kanatani T., Lanzetta M., Owen ER. A Femoral Nerve Preserving Hind Limb Transplantation in Rats. International Proceedings from 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004:565-569, Medimond
 9. Kanatani T., Wright B., Lanzetta M., Molitor M., McCaughan G.W., Bishop G.A. Experimental limb transplantation, part III: Induction of tolerance in the rigorous strain combination of Brown Norway donor to Lewis recipient. Transplant. Proc. 2004, Dec;36(10):3276-82
 10. Zamfirescu DG., Owen E., Lascar I., Molitor M., Zetrea I., Popescu M., Bishop GA., Lauer CA, Simionescu M., Climov M., Lanzetta M. Sentinel skin allograft – a reliable marker for monitoring of composite tissue transplant rejection. Transplan Proc. 2009 Mar;41(2):503-8
 11. Molitor Martin, Kanatani Takako, Bishop G.Alex, Owen Earl, McCaughan Geoffrey W, Schlitt Hans J, Lanzetta Marco. Effect of Mycophenolate Dose and Sentinel Skin Grafts on Survival of BN Limb Transplants on Lewis Recipients. The Transplantation Society of Australia and New Zealand, 21st. Annual Scientific Meeting, 9-11th April 2003, Australan Academy of Science Canberra, ACT, Australia, Programme and Abstracts, p. 38, ABN 90 796 930 798
 12. Molitor Martin, Kanatani Takako, Bishop G.Alex, Owen Earl, McCaughan Geoffrey W, Schlitt Hans J, Lanzetta Marco. Effect of Mycophenolate Dose and Sentinel Skin Grafts on Survival of BN Limb Transplants on Lewis Recipients. Immunology and Cell Biology, Vol 81/ 2, str. A13, 2003
 13. Molitor M., Wright B., Kanatani T., Lanzetta M., Owen ER. A Femoral Nerve Preserving Hind Limb Transplantation in Rats. Magyar traumatologia ortopedia kezsebeszet plasztikai sebeszet, Abstract book 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary,13-17. June 2004, 373-374
 14. Molitor M., Zamfirescu D., Owen E., McCaughan G., Bishop A., Lascar I., Lanzetta M. Evaluation of Sentinel Skin Allograft for Monitoring of Rejection of Limb Transplants in a Rat Model. Magyar traumatologia ortopedia kezsebeszet plasztikai sebeszet, Abstract book 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, Hungary,13-17. June 2004, 61-62
 15. Martin Molitor, Ben Wright, Takako Kanatani, Marco Lanzetta, Earl R. Owen. Hind Limb Transplantation in Rats with Preserving of Thigh Extensor Function. Abstract book 5th. APFSSH Congress, 12-15 November 2004, A285
 16. Martin Molitor, Dragos Zamfirescu, Earl R. Owen, Alex G. Bishop, Ben Wright, Marco Lanzetta. Evaluation of Distant Sentinel Skin Allografts for Monitoring of Rejection of Limb Transplants. Abstract book 5th. APFSSH Congress, 12-15 November 2004, A286
 17. Martin Molitor, Takako Kanatani, Alex Bishop, Earl Owen, Ben Wright, Marco Lanzetta. Do Sentinel Skin Grafts Delay Onset of Rejection in Limb Transplants? Abstract book 5th. APFSSH Congress, 12-15 November 2004, A286
 18. Dragos G. Zamfirescu, Earl Owen, Marco Lanzetta, Martin Molitor, Alex Bishop, Chris Lauer, Ben Wright, Ioan Lascar. A visual and histological grading system for identification of the early stages of skin rejection in a rat composite tissue allograft model. Abstract book 10th congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005, OP055, p.24
 19. M. Lanzetta., J.M.Dubernard Eds. Hand Transplantation. (M.Molitor, T.Kanatani, M.Lanzetta. Hind Limb Transplantation in the Rat: Surgical Technique, Anaesthesia and Early Postoperative Management, pg.27-40.) Springer-Verlag Italia, 2007