Zvětšení hýždí vlastním tukem

Synonyma:

Augmentace hýždí

Gluteal augmentation

Gluteoplastika

Lipofilling hýždí (Lipografting,Fatgrafting)

Brazilian Butt Lift

Indikace k zákroku:

Gluteoplastika je estetická operace k úpravě tvaru a plnosti hýždí v případě, kdy hýždě jsou menší a je potřeba doplnit jejich objem. Kromě změny velikosti tato operace ovlivňuje i tvar hýždí. Velký význam má přitom množství aplikovaného tuku.

Oblíbenost augmentace hýždí roste vlivem mediální známosti některých celebrit a taky z důvodu jihoamerických estetických vlivů, kde plnější pozadí je velice atraktivní. Korekce tvaru hýždí je žádaná z několika důvodů. Nejčastěji se jedná o estetickou indikaci – zvětšení, nebo modelaci hýždí. Upravovat se může izolovaně horní či dolní část hýždí nebo obojí, výkon může být jednostranný u asymetrií. Většinou je však výkon oboustranný.

Operační postup:

Lipofilling je operační technika, při které se vlastní tuk pacienta využije jako výplňový materiál. Této metodě v případě hýždí se říká běžně Brazilian Butt Lift. Užití metody je zejména limitováno množstvím tuku, které lze odebrat, u štíhlých osob je využití omezené. Efekt metody je ovlivněn taky kvalitou tkání, kam chceme tuk aplikovat. Tuk se získává liposukcí nejčastěji z břicha, boků, zevních a vnitřních stehen.

Výhodou užití tuku je jeho bezpečnost (je to vlastní tkáň) a trvalý efekt. Nevýhodou je částečné vstřebávání tuku po aplikaci (průměrně cca 30-40 % aplikovaného objemu). Proto je nutné výplň cca o 30-40 % překorigovat (znamená to na přechodnou dobu cca 2-6 měsíců nepřirozený vzhled s hyperkorekcí – hýždě jsou větší, než je žádáno). Někdy je potřebné výkon opakovat, zejména pokud chceme hýždě zvětšit výrazně. Množství vstřebaného tuku závisí na metodě odběru, zpracování a aplikace tuku ale taky na osobnosti pacienta. Jsou pacienti, kteří vstřebají téměř 100 % tuku, jiní zase téměř žádný. Před vlastím výkonem nelze žádnou metodou míru vstřebávání tuku stanovit nebo přesněji odhadnout.

Operační výkon začíná šetrným odsátím potřebného množství tuku z domluvené oblasti těla. Tuk se posléze zpracuje (centrifugací nebo speciálním proplachovacím systémem) a pomocí speciálních kanyl se injekční metodou aplikuje do hýždí. Tuk se aplikuje do podkožní tkáně a v případě nutnosti i do hýžďových svalů. Na hýždích po tomto výkonu většinou nezůstávají žádné jizvy, v místě odsávání tuku jsou dvě až čtyři drobné ranky kolem jednoho centimetru.

Délka operace:

Operace trvá průměrně 2-4 hodiny dle množství aplikovaného tuku.

Typ anestezie:

Výkon se provádí v celkové anestezii.

Délka hospitalizace:

Při nekomplikovaném průběhu trvá hospitalizace jeden den.

Pooperační režim:

Přibližně měsíc po operaci je na hýždích elastický návlek. Návlek se sundává jenom pro osobní hygienu, nebo na jeho vyprání. Ležet se může pouze na břiše, omezeně na zádech, ne na boku. Sezení je rovněž zakázáno stejně jako je potřeba co nejvíce omezit chůzi. Je vhodné se vyhnout předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů.

Po měsíci lze začít provádět tlakové masáže jizev, postupně začít hýždě zatěžovat chůzí, sezením, ležením na boku apod. Návlek je optimální nosit co nejvíc cca dva měsíce. Mírné zvětšení hýždí po operaci a určitá asymetrie může být normální, přechodná a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví. Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: 1-2 týdny

Lehká (kancelářská) práce: nejdříve po dvou týdnech

Lehké fyzické aktivity: nejdříve po měsíci

Zcela bez omezení: za 8 týdnů

Jak dlouho výsledek vydrží:

Zvětšení hýždí vlastním tukem má trvalý efekt. Délka trvání výsledku po zhojení a doléčení záleží na mnoha okolnostech. V průběhu stárnutí dochází ke ztrátě elasticity a pevnosti a k poklesu tkání. Proto může dojít k poklesu hýždí a změně jejich tvaru, co si může vyžádat další operaci.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze, nebo jiná opatření. U lipofillingu je riziko krvácení minimální.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže, nejčastěji kolem jizvy. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. Výskyt žilní trombózy u této operace je velice vzácný.
  • Tuková embolie – byl zachycen a popsán její výskyt po liposukci, je však velmi vzácná a vždy se jen těžko prokazuje, že šlo skutečně o tukovou embolii nebo o jinou komplikaci s podobnými příznaky.
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní). Vzhledem k tomu, že u této operace téměř nejsou jizvy, je toto riziko zanedbatelné.