Zvětšení hýždí implantátem.

Synonyma:

Augmentace hýždí

Gluteal augmentation

Gluteoplastika

Indikace k zákroku:

Gluteoplastika je estetická operace k úpravě tvaru a plnosti hýždí v případě, kdy hýždě jsou menší a je potřeba doplnit jejich objem. Kromě změny velikosti tato operace ovlivňuje i tvar hýždí. Velký význam má přitom velikost implantátů.

Oblíbenost augmentace hýždí roste vlivem mediální známosti některých celebrit a taky z důvodu jihoamerických estetických vlivů, kde plnější pozadí je velice atraktivní. Korekce tvaru hýždí je žádaná z několika důvodů. Nejčastěji se jedná o estetickou indikaci – zvětšení, nebo modelaci hýždí. Upravovat se může izolovaně horní či dolní část hýždí nebo obojí, výkon může být jednostranný u asymetrií. Většinou je však výkon oboustranný.

Operační postup:

Pro zvětšení hýždí implantátem jsou v současnosti na trhu dostupné speciální gluteální implantáty v dostatečné velikostní a tvarové škále. Při zvětšování horní části hýždí se kožní řez provádí v horní části rýhy mezi hýžděmi a implantát se vkládá mezi vrstvy velkého hýžďového svalu, nebo mezi velký a malý hýžďový sval. Při zvětšování dolní části hýždě se řez nejčastěji vede v rýze pod hýždí (mezi zadkem a stehnem, tzv. gluteofemorální rýha) a implantát se vkládá do podkoží nad sval.

O konkrétním výběru optimálního implantátu (tvaru a velikosti), jako i o operačním přístupu a uložení implantátů se rozhoduje individuálně. Určující je představa pacienta/pacientky, tvar, symetrie, kvalita kůže a podkožní vrstvy tuku a zdravotní aspekty (nepřiměřená velikost a hmotnost implantátů může způsobit bolesti zad a omezit sportovní aktivity).

Délka operace:

Operace trvá průměrně 2-3 hodiny.

Typ anestezie:

Výkon se provádí v celkové anestezii.

Délka hospitalizace:

Při nekomplikovaném průběhu trvá hospitalizace jeden den.

Pooperační režim:

Přibližně měsíc po operaci je na hýždích elastický návlek. Návlek se sundává jenom pro osobní hygienu, nebo na jeho vyprání. Ležet se může pouze na břiše, omezeně na zádech, ne na boku. Sezení je rovněž zakázáno stejně jako je potřeba co nejvíce omezit chůzi. Je vhodné se vyhnout předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů.

Po měsíci lze začít provádět tlakové masáže jizev, postupně začít hýždě zatěžovat chůzí, sezením, ležením na boku apod. Návlek je optimální nosit co nejvíc cca dva měsíce. Mírné zvětšení hýždí po operaci a určitá asymetrie může být normální, přechodná a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví. Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: 1-2 týdny

Lehká (kancelářská) práce: nejdříve po dvou týdnech

Lehké fyzické aktivity: nejdříve po měsíci

Zcela bez omezení: za 8 týdnů

Jak dlouho výsledek vydrží:

Zvětšení hýždí implantátem má trvalý efekt. Délka trvání výsledku po zhojení a doléčení záleží na mnoha okolnostech. V průběhu stárnutí dochází ke ztrátě elasticity a pevnosti a k poklesu tkání. Proto může dojít k poklesu hýždí a změně jejich tvaru, co si může vyžádat další operaci.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze, nebo jiná opatření.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže, nejčastěji kolem jizvy. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
 • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. Výskyt žilní trombózy u této operace je vzácný.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní).

Komplikace v souvislosti s implantáty můžou byt následující.

 • KAPSULÁRNÍ KONTRAKTURA – Vazivová kapsula je fyziologickou reakcí těla na přítomnost cizího tělesa, která následuje po vložení implantátu. Kapsula vzniká kolem implantátů vždy a většinou je velice jemná. Kontraktura kapsuly obklopující implantát se však může projevit zatvrdnutím, nepříjemným pocitem nebo bolestí, deformací, hmatností implantátu nebo dislokací implantátu.
 • TVORBA KALCIFIKACÍ- Je známo, že se kalcifikace objevuje po implantaci cizího tělesa v jeho okolí. Zaznamenané případy se vyskytují zřídka. Mikrokalcifikace po implantaci se typicky vyskytují ve vazivové kapsule nebo kolem ní v podobě tenkého povlaku nebo ložisek. Nadměrné mikrokalcifikace může způsobit zatvrdnutí hýždí, nepříjemný pocity až bolesti.
 • RUPTURA IMPLANTÁTŮ- K ruptuře pouzdra silikonového implantátu může dojít z mnoha důvodů, podílí se na tom taky opotřebení implantátu. Z důvodu soudržnosti gelu v implantátu mohou být některé ruptury nezjištěné a přijde se na ně náhodou při vyšetření nebo při operačnímu zákroku z jiného důvodu (např. změna velikosti implantátů na vyžádání). I přes soudržné vlastnosti gelu může pod tlakem dojít k výronu gelu do okolních tkání s možným zánětem nebo tvorba silikonových granulomů. Při podezření na rupturu pouzdra implantátu je vhodné implantát vyjmout, nebo vyměnit.
 • INFEKCE – Infekce v okolí gluteálního implantátu se může projevit do několika dnů, týdnů ale i několik let po operaci. Příznaky akutní infekce v souvislosti s  implantáty zahrnují zarudnutí kůže, citlivost, hromadění tekutiny, bolest a horečku. Příznaky subklinické infekce mohou být obtížně zjistitelné. Infekce se musí řešit razantně, v souladu se standardní lékařskou praxí, aby se zabránilo závažnějším komplikacím. Infekce, která nereaguje na léčbu, vyžaduje vyjmutí implantátu.
 • HEMATOM/SEROM- Hematomy a hromadění serózní tekutiny jsou komplikace související se všemi typy invazivní chirurgie. Pooperační hematomy a seromy mohou podporovat vznik infekce anebo kapsulární kontrakturu. Hematomy a seromy se mohou vstřebat, nebo je potřeba je odstranit odsátím nebo další jednoduchou operací.
 • PROTLAČENÍ IMPLANTÁTU- Nestabilní nebo oslabený tkáňový kryt a/nebo narušené hojení rány mohou způsobit obnažení a protlačení implantátu.
 • TVORBA VRÁSEK A ZÁHYBŮ (wrinkling, rippling)- Tenká nebo nedostatečná krycí tkáň u pacientů s malým množstvím podkožního tuku a implantáty, které jsou pro daný typ hýždí příliš velké, mohou způsobit hmatatelné či viditelné vrásky a záhyby na hýždích. Tyto jsou způsobeny vrásněním implantátu, které je pod nedostatečnou vrstvou tkání viditelné.
 • BOTTOMING OUT DEFORMITA – Implantát svojí váhou klesne pod úroveň gluteální rýhy. Je nutné chirurgické řešení.
 • POSUNUTÍ IMPLANTÁTŮ – Oblast hýždí je velmi zatěžovanou částí těla při chůzi, ale i v klidu při sezení nebo ležení. Proto může dojít k posunu implantátů na jiné místo a často pak dochází k asymetrii hýždí.