Výplň tváře vlastním tukem

Výplň vlastním tukem – lipofilling, lipografting, fatgrafting

Indikace k zákroku:

Tento výkon řeší situaci, kdy je potřeba korigovat větší asymetrii obličeje (vrozenou nebo získanou) nebo zvětšit některou oblast obličeje (rty, brada), dokorigovat konturu obličeje (nerovnosti na nosu) nebo vyplnit hluboké vrásky v obličeji (nejčastěji nosoretní vrásky, vrásky u kořene nosu apod.). Korekce obličeje vlastním tukem je velice ovlivněna místními podmínkami, zejména množstvím zachované podkožní tkáně, jizvami a taky eventuálními nemocemi, zánětem v obličeji apod.

Operační postup:

Lipofilling je operační technika, při které se vlastní tuk pacienta využije jako výplňový materiál.

Užití metody je limitováno množstvím tuku, které lze odebrat, u štíhlých osob je využití omezené. Efekt metody je ovlivněn taky kvalitou tkání, kam chceme tuk aplikovat. V jizevnaté nebo ozářené tkáni se tuk aplikuje a hojí hůře. Tuk se získává liposukcí nejčastěji z břicha, boků, zevních a vnitřních stehen.

Výhodou užití tuku je jeho bezpečnost (je to vlastní tkáň) a trvalý efekt. Nevýhodou je částečné vstřebávání tuku po aplikaci (průměrně cca 30-40 % aplikovaného objemu). Proto je nutné výplň cca o 30-40 % překorigovat (znamená to na přechodnou dobu cca 2-6 měsíců hyperkorekci). Často je v případě korekce větších deficitů tkání potřebné výkon i několikrát opakovat. Množství vstřebaného tuku závisí na metodě odběru, zpracování a aplikace tuku ale taky na osobnosti pacienta. Jsou pacienti, kteří vstřebají téměř 100% tuku, jiní zase téměř žádný. Před vlastím výkonem nelze t. č. žádnou metodou míru vstřebávání tuku stanovit nebo přesněji odhadnout.

Operační výkon začíná šetrným odsátím potřebného množství tuku z domluvené oblasti těla. Tuk se posléze zpracuje (centrifugací nebo speciálním proplachovacím systémem) a pomocí speciálních kanyl se injekční metodou aplikuje do míst, které potřebujeme vyplnit. Tuk se aplikuje do podkožní tkáně. Po tomto výkonu většinou nezůstávají na obličeji žádné jizvy, v místě odsávání tuku jsou dvě až čtyři drobné ranky kolem jednoho centimetru.

Délka operace:

Operace trvá průměrně 2-4 hodiny dle množství aplikovaného tuku.

Typ anestezie:

Výkon se provádí v celkové anestezii.

Délka hospitalizace:

Při nekomplikovaném průběhu trvá hospitalizace jeden den.

Pooperační režim:

Někdy po operaci je na obličeji naložen elastický návlek. Návlek se sundává jenom pro osobní hygienu, nebo na jeho vyprání. Je vhodné se vyhnout předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Je taky vhodné vyhnout se intenzivní mimice a jídlu, které vyžaduje silné kousání a žvýkání. Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů.

Po měsíci lze začít provádět tlakové masáže jizev, Mírné zvětšení vyplněné oblasti po operaci a určitá asymetrie může být normální, přechodná a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví. Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: 1-2 týdny

Lehká (kancelářská)  práce: nejdříve po týdnu

Lehké fyzické aktivity: nejdříve po měsíci

Zcela bez omezení: za 4-8 týdnů (plné zatěžování obličeje i míst po liposukci)

Jak dlouho výsledek vydrží:

Efekt výkonu je trvalý, znova upozorňujeme na částečné vstřebání aplikovaného tuku, co si může vyžádat další etapu rekonstrukce.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze, nebo jiná opatření. U lipofillingu je riziko krvácení minimální.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže, nejčastěji kolem jizvy. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. Výskyt žilní trombózy u této operace je velice vzácný.
  • Tuková embolie – její výskyt po liposukci byl zaznamenán a popsán, je však velmi vzácná a vždy se jen těžko prokazuje, že šlo skutečně o tukovou embolii nebo o jinou komplikaci s podobnými příznaky.
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní). Vzhledem k tomu, že u této operace téměř nejsou jizvy, je toto riziko zanedbatelné