Temporal lift

Temporal lift: zvednutí spánkové oblasti

Indikace k zákroku:

Spánková oblast úzce navazuje a tvoří jakýsi přechod mezi čelem, oblastí očí a obličejem. Je to oblast anatomicky relativně samostatná její vzhled není ovlivněn operací víček nebo faceliftingem. Proto je jí nutno řešit samostatně, co může být výhodou v případě, že výkony na ostatních částech obličeje ještě nejsou indikovány. Temporální lifting patří mezi tzv. omlazující – rejuvenační zákroky. Operace řeší projevy stárnutí v oblasti spánkové krajiny a zevní části obočí, které se typicky projevuje jako pokles kůže a vráskami spánkové krajiny a pokles zevní části obočí. K projevům stárnutí této oblasti může docházet již kolem 40 let věku, častěji ale později, kolem 50 let. Individuálně zvažujeme projevy stárnutí spánků i celkově, vzhled celé oblasti očí a kolem očí, typ obličeje, kvalitu tkání a další faktory.

Operační postup:

Při operaci v zásadě redukujeme nadbytečnou kůži spánkové oblasti. Z řezu ve vlasaté části hlavy asi 3-4 cm dlouhého uvolňujeme preparací v podkoží směrem dolů kůži spánkové krajiny a nad zevní částí obočí. Po ukončení mobilizace kůže ji vytáhneme směrem vzhůru a v žádané poloze přišíváme pevnými stehy za tkáň silné povázky ve vlasaté části hlavy (tzv. galea aponeurotica). Místo stehů se dají použít speciální vstřebatelné pásky s háčky (endotine), na které se uvolněná kůže zavěsí. Na závěr redukujeme nadbytečnou kůži a ránu ve vlasaté části hlavy sešíváme.

Operační řez a tedy i jizva jsou umístěny ve vlasaté části hlavy a jsou proto téměř neviditelné. Operace zlepšuje vrásky v oblasti spánků a zevních koutků očí. Nejčastěji se temporální lifting dále kombinuje s blefaroplastikou nebo faceliftingem.

Délka operace:

Obvykle 1-2 hodiny.

Typ anestezie:

Je možná místní (lokální) anestezie. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací. Většinou se ale výkon provádí v celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace:

Ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několika hodinovým dospáním pokud je zákrok v analgosedaci. V případě celkové anestézie většinou jednodenní hospitalizace.

Pooperační režim:

Na obličeji je naložena elastická bandáž, nebo speciální elastický návlek. Tento musí být nasazen 24 hodin denně, sundává se pouze na osobní hygienu. Po operaci jsou rány citlivé. Pečlivě ale šetrně je nutné přikládat studené obklady cca prvních 5 dní. Ležení je vhodné na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Již třetí pooperační den lze hlavu a vlasy umýt jemným, nejlépe dětským šampónem a rány poté potřít dezinfekčním roztokem.

Stehy zůstávají cca 10-14 dnů, hlavu a vlasy lze opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Jizvy je potřebné potírat dezinfekčním roztokem. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech, spíše ale minimálně po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: cca 5-7 dní

Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity: nejdříve po 1-2 týdnech

Zcela bez omezení: za cca 6 týdnů

Jak dlouho výsledek vydrží:

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí s postupným povolováním kůže. Záleží na kvalitě a váze měkkých tkání a tendenci k otokům Další výkon je potřeba provádět průměrně za 8 až 10 let.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže je velice vzácná. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat. Nekróza kůže je častější u kuřáků a v případě opakované operace.
  • Poranění větví lícního nervu je vzácnou, ale možnou komplikací. Většinou se stav upraví spontánně po rehabilitaci, v případě poranění většího kmene nervu je nutná chirurgická revize a sešití nervu s dlouhodobou rehabilitací.
  • Poranění senzitivních nervů je pravidlem, protože kůže se ve velkém rozsahu mobilizuje. Stav se upraví spontánně, nebo je nutná chirurgická revize a sešití nervu.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací v místním umrtvení je toto riziko zanedbatelné
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji méně často než po operacích jiných.