Rekonstrukce prsu po ablaci vlastím tukem

Ablace – snesení prsu je pro ženu výkon velice devastační. Již samotné onemocnění zhoubným onemocněním působí velmi negativně z důvodu nejisté prognózy. Chybění prsu znamená pro ženu nejenom ztrátu tělesné dokonalosti, ale neustále připomíná základní onemocnění.

Nejistota ohledně prognózy a ztráta symetrie a dokonalosti těla zasáhne ženu velmi bolestně. Proto patří rekonstrukce prsu po ablaci do komplexní péče o ženy se zhoubným onemocněním prsu.

Úkolem rekonstrukčního chirurga je náhrada prsu se snahou o maximální symetrii a přirozený vzhled prsu. Je to úkol náročný a jen zřídka se ho podaří dosáhnout jednou operací.

Při rekonstrukci prsu je potřeba nahradit chybějící kůži a objem tkání po ztrátě prsní žlázy, v neposlední řadě pak rekonstruovat areolu a prsní bradavku. Je potřebné dosáhnout co nejpřirozenějšího vzhledu prsu a symetrie s druhou stranou.

Rekonstrukci prsu lze provést prakticky kdykoliv. Záleží zejména na charakteru a pokročilosti nádoru. Optimální je, pokud je odstraněná prsní žláza s šetřením kůže a je možná okamžitá rekonstrukce implantátem, nebo vlastní tkání. Ke vhodnosti rekonstrukce prsu se vyjadřuje onkolog.

Rekonstrukce prsu je možná dvojím způsobem.

Postup operace:

Principem rekonstrukce je, že chybějící prso se rekonstruuje pomocí vlastní tukové tkáně. To je i největší výhodou výkonu. Nevýhodou ale je náročnější a delší operace a většinou více etapová rekonstrukce lipofillingem.

Lipofilling (lipografting, fatgrafting) je operační technika, při které se vlastní tuk pacienta využije jako výplňový materiál. Užití metody je zejména limitováno množstvím tuku, které lze odebrat, u štíhlých osob je využití omezené. Efekt metody je ovlivněn taky kvalitou tkání, kam chceme tuk aplikovat. V jizevnaté nebo ozářené tkáni se tuk aplikuje a hojí hůře. Tuk se získává liposukcí nejčastěji z břicha, boků, zevních a vnitřních stehen.

Výhodou užití tuku je jeho bezpečnost (je to vlastní tkáň) a trvalý efekt. Nevýhodou je částečné vstřebávání tuku po aplikaci (průměrně cca 30-40 % aplikovaného objemu). Proto je nutné výplň cca o 30-40 % překorigovat (znamená to na přechodnou dobu cca 2-6 měsíců hyperkorekci). Množství vstřebaného tuku závisí na metodě odběru, zpracování a aplikace tuku ale taky na osobnosti pacienta. Často je v případě rekonstrukce prsu potřebné výkon i několikrát opakovat, protože je potřeba aplikovat většinou kolem 400-500 ml tuku, co v jedné operaci není možné. Operační výkon začíná šetrným odsátím potřebného množství tuku z domluvené oblasti těla. Tuk se posléze zpracuje (centrifugací nebo speciálním proplachovacím systémem) a pomocí speciálních kanyl se injekční metodou aplikuje do prsů. Tuk se aplikuje do podkožní tkáně a do prsních svalů. Na prsu po tomto výkonu většinou nezůstávají žádné jizvy, v místě odsávání tuku jsou dvě až čtyři drobné ranky kolem jednoho centimetru.

Efekt lipofillingu lze potencovat pomocí speciální podtlakové podprsenky, tzv. BRAVA systému. Je to speciální plastová podprsenka, která se aplikuje na prsa a trvalým jemným podtlakem tato podprsenka stimuluje tkáně k prokrvení a růstu. Tím dochází k lepšímu přihojování aplikovaného tuku. Nevýhodou je ale vysoká pořizovací cena podprsenky.

Délka operace:

Operace trvá průměrně 2-3 hodiny.

Typ anestezie:

Výkon se provádí v celkové anestezii.

Délka hospitalizace:

Při nekomplikovaném průběhu trvá hospitalizace cca 3 dny.

Možné doprovodné příznaky po výkonu:

Tyto jsou jednak dočasné, zejména bolestivost, otoky, modřiny, pocit napětí prsu a svírání hrudníku, necitlivost kůže, změna kolem jizev.

Trvalé pocity a následky jsou malé jizvy po liposukci, často snížená citlivost kůže kolem jizev.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky, nebo s výraznou deformitou hrudníku. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační     krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné     provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt     operace, pouze mírně prodlouží léčení. Ve výjimečných     případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze,     nebo jiná opatření. U lipofillingu je riziko krvácení     minimální.
  • Infekce.     V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání     antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza     – odumření části kůže, nejčastěji kolem jizvy. Nekrózu je     nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
  • Alergie     na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí     materiál, náplasti apod.
  • Plicní     embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná     komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve     smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život     pacienta. Výskyt žilní trombózy u této operace je velice     vzácný.
  • Tuková     embolie – je po liposukci popsaná, je však velmi vzácná a vždy     se jen těžko prokazuje, že šlo skutečně o tukovou embolii nebo     o jinou komplikaci s podobnými příznaky.
  • Nápadné     jizvy (široké, hypertrofické, keloidní). Vzhledem k tomu,     že u této operace téměř nejsou jizvy, je toto riziko     zanedbatelné,

Pooperační režim:

Po operaci je na prsech elastický obvaz nebo speciální podprsenka a v místě odběru tuku (liposukce) je elastický návlek. Pooperační prádlo lze sundat jenom pro osobní hygienu. Ležení je možné pouze na zádech, ne na boku nebo břiše. Je nutné se vyhnout předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Není vhodné zvedat paže výše než do úrovně ramen, nosit tašky přes ramena a těžší břemena. Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy je nutné pečlivě osušit oblast jizvy.

Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do tří týdnů. V té době lze též začít nosit sportovní podprsenku a provádět tlakové masáže jizviček. Kolem čtvrtého týdne je již možné začít spát na boku. Po dvou měsících je při nekomplikovaném průběhu možné veškeré šetření ukončit a lze provádět všechny zvyklé aktivity včetně sportů, práce, ležení na břiše apod. Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po třech měsících, poté se již mění málo.

Po operaci se doporučuje navštěvovat pečlivě mammologickou poradnu v souladu s doporučeními (cca jednou za 2 roky).

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: 1-2 týdny.

Lehká (kancelářská) práce: nejdříve po týdnu.

Lehké fyzické aktivity: nejdříve po 2 týdnech.

Zcela bez omezení: za 8 týdnů (plné zatěžování paží a hrudního koše).

Jak dlouho výsledek vydrží:

Prsní tkáň, a celkově veškeré tkáně lidského těla, stárnou. Stárnutí se projevuje ztrátou elasticity a pevnosti a poklesem tkání. Proto v průběhu života může dojít k poklesu prsní tkáně a změně tvaru prsu, co si může vyžádat další operaci. Jedná se nejčastěji o modelaci prsů.