Operace měkkého nosu

Operace měkkého nosu – korekce chrupavčitého nosu, kolumely, šířky nosních křídel

Indikace k zákroku:

Cílem operace je změna zevního tvaru nosu tak, aby se více blížil představám pacienta. Jedná se o výkon estetický. V některých případech se koriguje vybočená nosní přepážka, čímž se zlepšuje dýchání nosem a drenáž vedlejších nosních dutin. Rinoplastika je jedním z nejnáročnějších zákroků plastické chirurgie. Nos je dominantou obličeje, změna jeho tvaru výrazně mění vzhled celého obličeje. Navíc jsou některé korekce nosu prováděny bez kontroly zraku jenom podle hmatu, a proto je výkon náročný na představivost, zručnost i zkušenosti operatéra. Korekcí chrupavčitého nosu se nejčastěji řeší tvarové odchylky jako vybočená špička, asymetrie chrupavek nosu, široká, bambulovitá špička a vybočená chrupavčitá přepážka.

Tvarové odchylky nosu jsou buď vrozené, nebo zapříčiněné úrazem. Některé deformace můžou být příčinou dýchacích obtíží zaviněných špatnou průchodností nosní. Vzhled a funkce nosu záleží na celé řadě faktorů a pro správnou indikaci k operaci je určující lokální nález funkční a estetický a taky představa pacienta. U operací nosu je obzvláště důležitá detailní analýza a konzultace, abychom odhalili eventuální nerealistická očekávání.

Operační postup:

Operace měkkého nosu znamená principiálně korekci chrupavčité části nosu – zejména křídlových chrupavek a bočních chrupavek, někdy chrupavčité části nosní přepážky. Výkon může být proveden jako

  1. Zavřená rhinoplastika, která je prováděna z řezů uvnitř nosu (pouze v nosních dírkách)
  2. Otevřená rhinoplastika, kdy k předchozím řezům ještě přibývá řez přes kolumelu (kožní sloupek mezi nosními dírkami). V případě nutnosti zúžení nosních křídel je nutné provést i řezy na hranici nosních křídel a obličeje.

Při operaci je nejdříve vypreparovaná chrupavčitá část nosu, pak je provedena korekce chrupavek, dle potřeby korekce nosního septa. Poté je tvar nosu kontrolován, rány sešity, do nosu je dle potřeby aplikována nosní tamponáda, která znemožňuje dýchání nosem a dále se na nos zvenčí někdy aplikuje sádrová, nebo plastová dlažka.

Délka operace:

Obvykle 1-2 hodiny, záleží na rozsahu změn, na tom zda je to výkon primární, nebo se jedná o korekci po předchozím výkonu apod.

Typ anestezie:

Většinou v místní anestézii. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací, nebo v celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace:

Operace v místním umrtvení je ambulantní, několika hodinové dospání je nutné, pokud je zákrok v analgosedaci. V případě operace v celkové anestézii je nutná jednodenní hospitalizace.

Pooperační režim:

Po operaci je nos často ucpán tamponádou nosní a na nosu je dlaha, kterou není vhodné sundat. Tamponáda nosní se vyjímá 1-5 pooperační den, většinou ale druhý den po výkonu. Po vyjmutí tamponády se nesmí smrkat, je potřeba nos chránit a udržovat v čistém neprašném prostředí.

Ležení je vhodné na zádech, s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní. Otoky lze zmírnit studenými obklady přikládanými během několika prvních dní na oblast víček a obličeje.

Dlaha se ponechává 24 hodin denně cca po dobu 10-14 dnů Většinou je po sundání v dalším období sádrová dlaha přechodná, používá se na noc nebo při rizikových aktivitách (sport, fyzická práce apod.). Stehy z nosních dírek vypadnou samy, eventuálně jsou vyjmuty při převazu. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Pak relativně dlouhodobě zůstává mírný otok nosu, zkreslující tvar. Od 3. týdne je vhodné denně provádět tlakové masáže, je vhodné ošetřovat kůži nosu výživným mastným krémem. Citlivost hrotu nosu se často obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech, spíše ale minimálně po 3-6 měsících. I pak se tvar nosu může mírně měnit.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: 1-2 týdny

Lehká (kancelářská) práce: nejdříve po týdnu

Lehké fyzické aktivity: nejdříve po 14 dnech

Bez omezení: po 3 týdnech (s chráněním nosu dlažkou dle potřeby).

Jak dlouho výsledek vydrží:

Efekt výkonu je trvalý, v ojedinělých případech se může tvar nosu měnit i spontánně, chrupavka může znova místně hypertrofovat a vytvořit drobné nerovnosti.

 

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení. Po operaci nosu bývají často výrazné podlitiny a otoky kolem očí.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže nosu je poměrně vzácnou, ale velice vážnou komplikací. Vyskytuje se častěji u kuřáků. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací nosu je toto riziko malé.
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji vzácně.