Obličejový implantát.

Indikace k zákroku.

Obličejové implantáty z umělých materiálů nabízí efektivní a poměrně jednoduchou metodu k řešení vrozených nebo získaných deformit obličeje, nebo ke korekci vzhledu obličeje a jeho kontury z estetických důvodů. Nejčastěji se obličejové implantáty používají ke korekci nebo augmentaci lícní oblasti, brady, šířky dolní čelisti nebo celé dolní čelisti a ke korekci nosu nebo boltce.

Pro správné užití obličejových implantátů je nutné podrobně znát zásady estetického chápání obličeje jako celku. Z estetického hlediska je tvář rozdělena na estetické jednotky a při plánování jakékoliv korekce je potřeba myslet na to, aby ovlivněním jedné jednotky nedošlo k rozladění jednotky jiné, nebo k narušení vztahu mezi jednotkami s nepřirozeným vzhledem celého obličeje.

V současnosti jsou obličejové implantáty vyráběny ve veliké škále tvarů a velikostí. Například ke korekci lícní oblasti existuje pět tvarů, pro korekci brady a dolní čelisti dokonce devět různých tvarů implantátů. Každý tvar má samozřejmě několik velikostí.

Operační postup.

Přístupy ke vložení implantátů se volí tak, aby byly co nejméně nápadné jizvy. Většina řezů je vedených intraorálně (uvnitř úst), nebo transkonjuktiválně (řezem přes sliznici dolního víčka). Implantáty ke korekci brady nebo celé dolní čelisti se někdy vkládají kožním řezem pod hranou dolní čelisti – mandibuly. Implantát může být na svém místě ponechán v přesně vypreparované kapse bez fixace, nebo se upevňuje pomocí stehů, šroubků nebo kotviček.

Implantáty jsou vyráběny ze silikonu nebo z polyethylenu (Medpor). Silikonové implantáty jsou levnější a jednodušeji se implantují, mají lehce vyšší riziko komplikací ve smyslu vyloučení nebo posunutí. Medpor je porózní materiál a pevně vrůstá do tkání a má, vzhledem k porozitě, o něco vyšší riziko infekčních komplikací.

Délka operace: obvykle 2-3 hodiny

Typ anestezie: Je možná místní (lokální) anestezie. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací. Většinou se ale výkon provádí v celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace: ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několika hodinovým dospáním pokud je zákrok v analgosedaci. V případě celkové anestézii většinou jednodenní hospitalizace.

Rizika a komplikace.

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány. V případě infekce je často nutno infikovaný implantát odstranit a vložit znova s odstupem 6-12 měsíců.
 • Nekróza – odumření části kůže je velice vzácná. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat. Nekróza kůže je častější u kuřáků a v případě opakované operace.
 • Poranění větví lícního nervu je vzácnou, ale možnou komplikací. Většinou se stav upraví spontánně po rehabilitaci, v případě poranění většího kmene nervu je nutná chirurgická revize a sešití nervu s dlouhodobou rehabilitací.
 • Poranění senzitivních nervů je pravidlem, protože kůže se ve velkém rozsahu mobilizuje. Stav se upraví spontánně, nebo je nutná chirurgická revize a sešití nervu.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
 • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací v místním umrtvení je toto riziko zanedbatelné
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji méně často než po operacích jiných. Většinou jsou jizvy umístěny na sliznici v dutině ústní, nebo na spojivce.

Komplikace v souvislosti s implantáty můžou byt následující.

 • KAPSULÁRNÍ KONTRAKTURA – Vazivová kapsula je fyziologickou reakcí těla na přítomnost cizího tělesa, která následuje po vložení implantátu do těla. Kapsula vzniká kolem implantátů vždy a většinou je velice jemná. Kontraktura kapsuly obklopující implantát se však může projevit zatvrdnutím, nepříjemným pocitem nebo bolestí, deformací kůže nad implantátem.
 • TVORBA KALCIFIKACÍ- Je známo, že se kalcifikace objevuje v jizevnatém pouzdře po implantaci cizího tělesa, i když etiologie není známa a zaznamenané případy se vyskytují zřídka. Mikrokalcifikace po implantaci se typicky vyskytuje na vazivové kapsule nebo kolem ní v podobě tenkého povlaku nebo ložisek. Nadměrná mikrokalcifikace může způsobit zatvrdnutí kolem implantátu, nepříjemný pocity až bolesti.
 • RUPTURA IMPLANTÁTŮ- obličejové implantáty jsou vyrobeny ze solidního bloku měkčího silikonu nebo z tvrdého medporu. Nemohou proto prasknout.
 • HEMATOM/SEROM- Hematomy a hromadění serózní tekutiny jsou komplikace související se všemi typy invazivní chirurgie. Pooperační hematomy a seromy mohou podporovat vznik infekce a/nebo kapsulární kontrakturu. Hematomy a seromy se mohou vstřebat, nebo je potřeba je odstranit odsátím nebo další jednoduchou operací.
 • PROTLAČENÍ IMPLANTÁTU- Nestabilní nebo oslabený tkáňový kryt a/nebo narušené hojení rány mohou způsobit obnažení a protlačení implantátu.

Pooperační režim.

Na obličeji je někdy naložena elastická bandáž, nebo speciální elastický návlek. Bandáž či návlek musí být nasazen 24 hodin denně, sundává se pouze na osobní hygienu. Po operaci jsou rány citlivé. Pečlivě ale šetrně je nutné přikládat studené obklady cca prvních 5 dní. Ležení je vhodné na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krve. Je potřeba dbát na to, aby nedošlo k posunutí implantátu – vyhněte se intenzivní mimice obličeje a jídlu, které vyžaduje intenzivní kousání, volte raději jemnou měkkou stravu.

Stehy zůstávají cca 10-14 dnů, hlavu a vlasy lze opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Jizvy je potřebné potírat dezinfekčním roztokem. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech, spíše ale minimálně po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: cca 5-7 dní

Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity: nejdříve po 1-2 týdnech,

Zcela bez omezení: za cca 6 týdnů.

 

Jak dlouho výsledek vydrží: Operace přinese trvalé zlepšení stavu.