Necklift

Necklift: vypnutí kůže krku

SMASS lift: vypnutí povázky a svalů krku (platyzma)

Turkey neck: krocaní krk

Indikace k zákroku:

Necklift patří mezi omlazující – rejuvenační zákroky. Operace řeší projevy stárnutí krku. Tyto se typicky projevují sníženou elasticitou kůže s poklesem, uvolněním měkkých tkání s poklesem u dolní čelisti a uvolněním pruhů povrchového svalu krku – platyzmy. Tvoří se nadbytky tkáně při okraji dolní čelisti s typickým převisem, kůže krku klesá a tvoří dvojitou bradu a uvolněný sval často dělá výrazné vertikální pruhy na přední části krku, kterým se říká „krocaní krk“. K projevům stárnutí krku dochází v závislosti na genetické predispozici, životosprávě, zaměstnání atd. v širokém rozpětí mezi 45-65 rokem života.

Operační postup:

Operací redukujeme nadbytečnou kůži, případně tuk a upevňujeme svaly a povázku svalů (tzv. SMASS- superficial musculoaponeurotic system). Operační řez, a tedy výsledná jizva, je veden u radikální operace z vlasaté části spánkové krajiny, pokračuje těsně před boltcem, stáčí se kolem ušního lalůčku a jde dále za ušním boltcem nahoru ke hranici vlasům, zde se stáčí dozadu a pokračuje opět do vlasaté části zátylku. Kůže krku se ve velkém rozsahu uvolní od spodiny. Pak se povázka svalů (SMASS) vytáhne a sešije (tzv. plikace), nebo rovněž uvolní a vytáhne, odstraní se přebytky a sešije (resekce SMASS). Pak se odstraní přebytky kůže a rány se sešijí. Někdy je potřebný pomocný řez pod bradou, abychom adekvátně řešili povolený sval – platyzma. Výkon lze provést při méně vyvinutých známkách stárnutí krku limitovaně, s kratším kožním řezem. V nejjemnějším případě je řez dlouhý jenom cca 5-6 cm a v podstatě jenom obkružuje ušní lalůček. Základní operační postup lze dále doplnit i o chirurgické řešení některých specifických problémů – například o liposukci v oblasti podbradku. Operace necklifgingu se téměř vždy kombinuje s faceliftingem.

Délka operace:

Obvykle 2-3 hodiny.

Typ anestezie:

Je možná místní (lokální) anestezie. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací. Většinou se ale výkon provádí v celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace:

Ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několika hodinovým dospáním pokud je zákrok v analgosedaci. V případě celkové anestézii většinou jednodenní hospitalizace.

Pooperační režim:

Na obličeji je naložena elastická bandáž, nebo speciální elastický návlek. Tento musí být nasazen 24 hodin denně, sundává se pouze na osobní hygienu. Po operaci jsou rány citlivé. Pečlivě ale šetrně je nutné přikládat studené obklady cca prvních 5 dní. Ležení je vhodné na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Již třetí pooperační den lze hlavu a vlasy umýt jemným, nejlépe dětským šampónem a rány poté potřít dezinfekčním roztokem.

Stehy zůstávají cca 10-14 dnů, hlavu a vlasy lze opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Jizvy je potřebné potírat dezinfekčním roztokem. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech, spíše ale minimálně po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: cca 5-7 dní

Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity: nejdříve po 1-2 týdnech

Zcela bez omezení: za cca 6 týdnů

Jak dlouho výsledek vydrží:

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí s postupným povolováním kůže. Záleží na kvalitě a váze měkkých tkání a tendenci k otokům Další výkon je potřeba provádět průměrně za 8 až 10 let.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže – je velice vzácná. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat. Nekróza kůže je častější u kuřáků a v případě opakované operace.
  • Poranění větví lícního nervu je vzácnou, ale možnou komplikací. Většinou se stav upraví spontánně po rehabilitaci, v případě poranění většího kmene nervu je nutná chirurgická revize a sešití nervu s dlouhodobou rehabilitací.
  • Poranění senzitivních nervů je pravidlem, protože kůže se ve velkém rozsahu mobilizuje. Stav se upraví spontánně, nebo je nutná chirurgická revize a sešití nervu.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací v místním umrtvení je toto riziko zanedbatelné
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji méně často než po operacích jiných.