Liposukce

Synonyma:

Odsátí tuku

Liposuction

Liposuction body sculpturing

Liposuction body contouring

Indikace k zákroku:

Liposukce, tedy odsátí tuku, je výraz, který mnoho lidí svádí k domněnce, že tato operace redukuje tělesnou hmotnost tím, že odstraní podkožní tuk. Celotělové liposukce se sice dělají, ale poměrně vzácně zejména v určitých Jihoamerických zemích. Liposukce je spíše vhodná ke tvarování těla u lidí s lokálním nahromaděním tuku v predilekčních lokalizacích (podbradek, boky, břicho, zevní stehna, vnitřní stehna, paže, kolena apod.).

Dalším častým omylem je domněnka, že čím více tuku se odstraní, tím lépe. Je to pravda jenom částečně. Není důležitý tuk, který se odstraní ale ten, který zůstává. Chirurg provádějící liposukci se snaží, aby tuková vrstva, která je zachována, byla symetrická, tvořila pěknou konturu, byla v souladu s okolními částmi těla i celého těla a byla, pokud možno, bez nerovností.

Rozsah liposukce je rovněž důležitý. U liposukce platí pro riziko operace podobné pravidlo, jako u popáleninového traumatu. Čím více ploch je odsáváno, tím více narůstá riziko závažných komplikací. Stejné pravidlo platí i pro množství odsátého tuku. Při odsátí více než 5-6 litrů tuku rychle narůstá riziko závažných celkových komplikací, rozvrat vnitřního prostředí, porucha srážlivosti krve apod.

Princip výkonu:

Liposukce je odsátí tukové tkáně tenkými kovovými kanylami s otvory napojenými na podtlak z co nejmenších operačních přístupů (několik drobných kožních řezů). Jedná se tedy o čistě mechanické odstranění tukové tkáně, kdy podtlak vtáhne částice tuku do otvorů liposukční kanyly, pohybem kanyly se tyto částice oddělí a podtlak je nasaje do sběrné nádoby. Toto mechanické odsátí tuku může být potencováno dalšími metodami, mezi které patří:

Vibrační liposukce – odsávací kanyla provádí vibrační pohyby

Laserová liposukce – tuk je před odsátím destruován laserovým paprskem

Ultrazvuková liposukce – destrukce tuku je prováděna ultrazvukem

Radiofrekvenční liposukce – k destrukci tuku slouží radiofrekvenční vlna

Water jet liposukce – k rozrušení tukové tkáně je použitý vodní paprsek tryskající pod vysokým tlakem.

Úkolem těchto potencujících technik je vždy destrukce tuku, čím by mělo být odsátí tuku jednodušší a efektivnější, dalším efektem je zvýšení retrakce – stažení kůže v místě prováděné liposukce. To je důležité zejména u lidí s povolenou kůží ve vyšším věku, po zhubnutí apod.

Operační postup:

Výkon se zahajuje dezinfekcí operačního pole, zarouškování a infiltraci odsávané oblasti tzv. tumescentním roztokem. Tumescentní roztok obsahuje lokální anestetikum – látku k vyřazení vnímání bolestivých podnětů a dále adrenalin – látku, která způsobuje stažení cév a redukuje proto krvácení během operace i po ní. Po infiltraci následuje nová dezinfekce operačního pole, provedení několika malých kožních řezů a buď přímo liposukce, nebo aplikace výše uvedené metody (ultrazvuk, laser apod.) a pak liposukce. Po ukončení liposukce se dezinfikují rány, sterilně se kryjí a aplikuje se elastický návlek.

V odsáté oblasti se kůže přizpůsobuje novému povrchu, retrahuje se v závislosti na svém stáří, typu a elasticitě. I přes účinek potencujících metod nelze garantovat zcela vypnutou, hladkou kůži bez nerovností a celulitidy. Je nasnadě, že čím je kůže volnější a starší, tím větší je riziko pooperačních nerovností, záhybů nebo dokonce převisů.

Délka operace:

Operační výkon trvá dle rozsahu 1-3 hodiny.

Typ anestezie:

Liposukci lze provést v místním umrtvení, nebo v celkové anestézii (narkóze). Výkon v místí anestézii se jmenuje tumescentní liposukce, protože odsátá plocha se infiltruje velkým množstvím tumescentního roztoku obsahujícího místní anestetikum, adrenalin a bikarbonát. Výkon v celkové anestézii vyžaduje menší množství tumescentního roztoku.

Délka hospitalizace:

Po výkonu v tumescentní anestézii lze jít cca 1-2 hodiny po výkonu domů, výkon je ambulantní. Při použití celkové anestézie při nekomplikovaném průběhu je hospitalizace většinou 1 den.

Pooperační režim.

Z kožních řezů vytéká 24-48 hodin narůžovělá tekutina (tumescentní roztok s minimálním množstvím krve). Je potřeba vyměňovat často krytí ran a podkládat sací podložky, ručníky apod. Po operaci je nutné ponechat elastický návlek, stahovací pás, nebo obojí 24 hodin denně. Odsáté oblasti je potřeba držet rovně, aby se netvořily záhyby a faldy. Již druhý den se lze osprchovat s ponecháním náplasti přímo na ráně, po osprchování je nutné hned znovu aplikovat kompresivní prádlo.

Kolem 4. týdne po operaci lze začít provádět lymfodrenážní masáže válečkováním, postupně lze odkládat kompresivní návlek. Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících. Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev (dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem nad 50). Mírný otok odsátých určitá asymetrie, někdy drobné nerovnosti mohou být normální, přechodné a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví. Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim:  2-7 dní

Lehká (kancelářská) práce: po 1 týdnu.

Lehké fyzické aktivity: nejdříve po 3-4 týdnech

Zcela bez omezení: za 8 týdnů

Jak dlouho výsledek vydrží:

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí s postupným povolováním kůže. Při zvýšení hmotnosti přirozeně může dojít k obnovení tukové vrstvy.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze, nebo jiná opatření. U standardní liposukce je riziko silného krvácení minimální.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
 • Poranění kůže – může k tomu dojít zejména u potencovaných metod (laser, ultrazvuk apod.), nebo při použití tzv. ostrých kanyl. Při odsávání může hrot kanyly prorazit kůži
 • Poranění hlubokých struktur – k této komplikaci může dojít rovněž při použití potencovaných metod či ostrých kanyl, nebo při anatomické anomálii. Nejčastější je poranění střeva při liposukci břicha u nezjištěné břišní kýly.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
 • Toxické účinky léků podaných v tumescentní anestézii. Tumescentní roztok obsahuje lokální anestetikum – látku k vyřazení vnímání bolestivých podnětů, bikarbonát a dále adrenalin – látku, která způsobuje stažení cév a redukuje proto krvácení během i po operaci. U tumescence se aplikuje vyšší množství tohoto roztoku a je prokázáno na operacích milionů pacientů, že riziko je malé. Přesto je velmi důležité, aby pacient byl celkově zdráv a v dobré kondici. Velmi pečlivě je potřeba zvážit liposukci zejména u lidí s nemocemi srdce, jater a ledvin.
 • Tzv. serom – volná jantarová sterilní tekutina v ráně – většinou se objevuje při nedodržování pooperačního režimu. Nutno opakovaně punktovat. Po liposukci se serom téměř nevyskytuje, spíše může být přítomen velký otok tkání.
 • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta.
 • Tuková embolie – byl zachycen a popsán její výskyt po liposukci, je však velmi vzácná a vždy se jen těžko prokazuje, že šlo skutečně o tukovou embolii nebo o jinou komplikaci s podobnými příznaky.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji zřídka.