Facelift short scar

Facelift short scar: vypnutí kůže obličeje s krátkou jizvou

SMASS lift: vypnutí povázky obličeje

Indikace k zákroku:

Facelift patří mezi omlazující – rejuvenační zákroky. Operace řeší projevy stárnutí obličeje. Tyto se typicky projevují sníženou elasticitou kůže s poklesem, uvolněním měkkých tkání a vazů s poklesem tukových polštářů obličeje. Tvoří se nadbytky tkáně při okraji dolní čelisti s typickým převisem, dochází k poklesu koutků ústních s vráskou směrem dolů (marionette lines), k prohloubení nosoretní rýhy, kruhů pod očima, zvýraznění váčků pod očima, poklesu obočí apod. K projevům stárnutí obličeje dochází v různém věku v závislosti na genetické predispozici, životosprávě, zaměstnání atd. Proto k nim dochází v širokém rozpětí mezi 45-65 rokem života. Rozvoj projevů stárnutí obličeje je různý a u méně výrazného nálezu není nutné provádět radikální operaci, ale lze použít některý z limitovaných výkonů s příznivým efektem, s kratší operací a s rychlejším doléčováním.

Operační postup:

Operací redukujeme nadbytečnou kůži, případně tuk a dle potřeby upevňujeme svaly a povázku mimických svalů (SMASS- superficial musculoaponeurotic system). Operační řez, a tedy výsledná jizva, je u short scar faceliftingu kratší. Řez je veden z vlasaté části spánkové krajiny, pokračuje těsně před boltcem, stáčí se kolem ušního lalůčku a vede dále za ušním boltcem nahoru cca 1-2 cm. Nepokračuje tedy za boltcem nahoru a dále do vlasaté části hlavy. Kůže obličeje se v limitovaném rozsahu uvolní od spodiny. Pak se povázka svalů (SMASS) rovněž limitovaně vytáhne a sešije (tzv. plikace), nebo rovněž uvolní a vytáhne, odstraní se přebytky a sešije (resekce SMASS). Pak se odstraní přebytky kůže a rány se sešijí. Do ran jsou většinou zavedeny drény k odvádění sekretu a krve z rány. Operace faceliftingu se poměrně často kombinuje s operací víček, browliftinem, temporálním liftingem apod.

Délka operace:

Obvykle 2-3 hodiny.

Typ anestezie:

Je možná místní (lokální) anestezie. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací. Většinou se ale výkon provádí v celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace:

Ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několika hodinovým dospáním pokud je zákrok v analgosedaci. V případě celkové anestézii většinou jednodenní hospitalizace.

Pooperační režim:

Na obličeji je naložena elastická bandáž, nebo speciální elastický návlek. Tento musí být nasazen 24 hodin denně, sundává se pouze na osobní hygienu. Po operaci jsou rány citlivé. Pečlivě ale šetrně je nutné přikládat studené obklady cca prvních 5 dní. Ležení je vhodné na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Již třetí pooperační den lze hlavu a vlasy umýt jemným, nejlépe dětským šampónem a rány poté potřít dezinfekčním roztokem.

Stehy zůstávají cca 10-14 dnů, hlavu a vlasy lze opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Jizvy je potřebné potírat dezinfekčním roztokem. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech, spíše ale minimálně po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: cca 5-7 dní

Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity: nejdříve po 1-2 týdnech

Zcela bez omezení: za cca 6 týdnů

Jak dlouho výsledek vydrží:

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí s postupným povolováním kůže. Záleží na kvalitě a váze měkkých tkání a tendenci k otokům Další výkon je potřeba provádět průměrně za 8 až 10 let.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže je velice vzácná. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat. Nekróza kůže je častější u kuřáků a v případě opakované operace.
  • Poranění větví lícního nervu je vzácnou, ale možnou komplikací. Většinou se stav upraví spontánně po rehabilitaci, v případě poranění většího kmene nervu je nutná chirurgická revize a sešití nervu s dlouhodobou rehabilitací.
  • Poranění senzitivních nervů je pravidlem, protože kůže se ve velkém rozsahu mobilizuje. Stav se upraví spontánně, nebo je nutná chirurgická revize a sešití nervu.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací v místním umrtvení je toto riziko zanedbatelné
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji méně často než po operacích jiných.