Brow lift

Brow lift: zvednutí obočí, vypnutí čela

Indikace k zákroku:

Oblast čela úzce navazuje na oblast očí a obličej. Je to oblast anatomicky relativně samostatná její vzhled není ovlivněn operací víček nebo faceliftingem. Proto je jí nutno řešit samostatně, co může být výhodou v případě, že výkony na ostatních částech obličeje ještě nejsou indikovány. Operace řeší projevy stárnutí v oblasti čela a obočí, které se typicky projevuje jako pokles kůže a vráskami a pokles obočí. K projevům stárnutí této oblasti může docházet již kolem 40 let věku, častěji ale později, kolem 50 let.

Operační postup:

Při operaci v zásadě redukujeme nadbytečnou kůži čela a zvedáme obočí. Existuje několik možností zvednutí obočí.

 1. Nejjednodušší a nejšetrnější je prosté zvednutí obočí speciálními nitěmi (aptos lift, gold threads, silhouette threads apod.). Tyto nitě se zavádí injekční metodou. Další, podobnou metodou je zvednutí obočí nevstřebatelnými nitěmi z krátkého řezu ve vlasaté části hlavy. Nitě se zavedou tunelem v podkoží, zafixují k obočí a po vytažení obočí se zauzlí v pevné povázce vlasaté části hlavy. Jizvy jsou schované ve vlasaté části hlavy a jsou tedy v podstatě neviditelné. Tento výkon je vhodný v případě relativně pevné kůže čela bez, nebo jenom s jemnými vráskami, kůže se neredukuje.
 2. Při operaci horních víček, tzv. horní blefaroplastice, se dá závěs obočí provést operací s názvem „internal brow lift“ nebo „transblepharoplasty brow lift“. Je to výkon, při kterém se ze stejného řezu, kterým se provádí blefaroplastika, vypreparuje a nadzvedne kůže obočí a obočí se pomocí stehů, nebo speciálních kotviček s háčky, fixuje ve zvýšené poloze. Tento výkon je také vhodný v případě relativně pevné kůže čela bez, nebo jenom s jemnými vráskami, kůže se neredukuje.
 3. Endoskopický brow lift je metoda, která tvoří přechod mezi méně invazivními metodami popsanými výše a klasickým browliftem. Z několika krátkých řezů ve vlasaté části čela se za asistence endoskopu uvolní kůže celého čela od spodiny. Pak se vytáhne a stehy, nebo háčky, zafixuje ve zvýšené poloze. Kůže se rovněž neredukuje, proto je tato metoda vhodná v případě malých kožních nadbytků a jemnějších vrásek.
 4. Klasický brow lift je výkon nejinvazivnější, s největším efektem a řeší výrazný pokles a hluboké vrásky čela. Dlouhým řezem ve vlasaté části hlavy se kůže uvolní od spodiny čela, vypne a posune nahoru, nadbytečná kůže se odstraní a rána se znova sešije. Jizva je dlouhá ve vlasaté části hlavy a bývá málo viditelná.

Nejčastěji se brow lifting dále kombinuje s blefaroplastikou nebo faceliftingem.

Délka operace:

Obvykle 1-2hodiny.

Typ anestezie:

Většinou místní (lokální) anestezie. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací, nebo na vyžádání i celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace:

Obvykle ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několika hodinovým dospáním pokud je zákrok v analgosedaci. V případě celkové anestézie je hospitalizace jeden den.

Pooperační režim:

Po operaci jsou rány citlivé. Pečlivě ale šetrně je nutné přikládat studené obklady cca prvních 5 dní. Ležení je vhodné na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní. Již třetí pooperační den lze hlavu a vlasy umýt jemným, nejlépe dětským šampónem a rány poté potřít dezinfekčním roztokem.

Stehy zůstávají cca 10-14 dnů, hlavu a vlasy lze opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Jizvy je potřebné potírat dezinfekčním roztokem. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech, spíše ale minimálně po 3-6 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: cca 7 dní

Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity: nejdříve po týdnu

Zcela bez omezení: za cca 3-4 týdny

Jak dlouho výsledek vydrží:

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí s postupným povolováním kůže.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže je velice vzácná. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat.
 • Poranění větví lícního nervu pro oblast čela je vzácnou, ale možnou komplikací. Většinou se stav upraví spontánně po rehabilitaci, někdy je nutná chirurgická revize a sešití nervu.
 • Poranění senzitivních nervů pro oblast čela je rovněž možné, stav se upraví spontánně, nebo je nutná chirurgická revize a sešití nervu.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
 • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací v místním umrtvení je toto riziko zanedbatelné
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji méně často než po operacích jiných. Je ale možná ztráta vlasů v okolí jizvy, která může dělat dojem široké jizvy.