Bichectomie

Bichectomie – odstranění lícních tukových váčků

Synonyma:

Bichectomy

Indikace k zákroku:

Pro správnou indikaci výkonu je nutné podrobně znát zásady estetického chápání obličeje jako celku. Z estetického hlediska je tvář rozdělena na estetické jednotky a při plánování jakékoliv korekce je potřeba myslet na to, aby ovlivněním jedné jednotky nedošlo k rozladění jiné, nebo k narušení vztahu mezi nimi s nepřirozeným vzhledem celého obličeje.

Je prokázáno, že výrazně klenutá lícní oblast v obličeji je vnímána jako méně atraktivní než když je lícní krajina mírně vklenutá. Prominující lícní oblasti tvoří okrouhlý obličej a vyskytují se u méně štíhlých lidí. I u velice astenických lidí je plnější lícní oblast vnímána nepříznivě a tito lidé jsou podvědomě vnímáni jako méně štíhlí. Naopak, u lidí méně štíhlých působí zase neharmonicky štíhlý, propadlý obličej.

Klenutí lícních oblastí má několik příčin a podílí se na něm i množství tukové tkáně. Lícní oblast obsahuje tzv. tukový polštář (corpus adiposum Bichoti). Je to dobře ohraničená, volně umístěná tuková tkáň mezi svaly a sliznicí lícní oblasti. Odstraněním, nebo redukcí, tohoto tukového polštáře lze upravit nepřirozeně klenuté líce.

Operační postup:

Při operaci v zásadě odstraňujeme, nebo redukujeme tukové těleso lícní oblasti. Z drobného slizničního řezu v lícní oblasti uvnitř úst je tukové těleso vypreparováno, uvolněno a redukováno, nebo zcela odstraněno. Pečlivě je stavěno krvácení a rána je sešita. Výkon se provádí oboustranně, většinou symetricky, v případě asymetrie lícních oblastí lze na více prominující straně odebrat více tuku a tím asymetrii částečně korigovat.

Délka operace:

Obvykle 1 hodina.

Typ anestezie:

Je možná místní (lokální) anestezie. Výkon může být proveden v kombinaci místní anestezie s analgosedací, nebo na vyžádání i v celkové anestézii (narkóze).

Délka hospitalizace:

Obvykle ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několika hodinovým dospáním pokud je zákrok v analgosedaci. Jednodenní hospitalizace je vhodná u výkonu v celkové anestézii.

Pooperační režim:

Po operaci jsou rány citlivé a obličej je oteklý. Proti bolesti a otoku lze přikládat studené obklady. Ležení je vhodné na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, nebo v polosedě. Taky se doporučuje vyhnout se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Není vhodná intenzivní mimika obličeje a jídlo, které vyžaduje intenzivní kousání. Je nutné dutinu ústní často vyplachovat ústní vodou nebo heřmánkovým čajem, je potřeba dbát na obecnou ústní hygienu.

Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2-3 týdnů. Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 3 měsících.

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti:

Domácí rekonvalescentní režim: cca 7 dní

Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity: nejdříve po týdnu

Zcela bez omezení: za cca 3-4 týdny

Jak dlouho výsledek vydrží:

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí s postupným povolováním kůže.

Rizika a komplikace:

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

  • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
  • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
  • Nekróza – odumření části kůže – je velice vzácná. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat. U této operace je riziko nekrózy kůže zanedbatelné.
  • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
  • Plicní embolie, trombóza žilní. Zejména plicní embolie je závažná komplikace, která může mít za následek trvalé následky ve smyslu srdečního přetěžování nebo může ohrozit život pacienta. U operací v místním umrtvení je toto riziko zanedbatelné
  • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace téměř nemůže vyskytnout neboť jizva je schována v dutině ústní. Nepříznivá jizva ale může činit potíže.
  • Poranění vývodu příušné žlázy (ductus paroticus, ductus Stenoni) – je možnou ale relativně vzácnou komplikací. Vývod příušní slinné žlázy probíhá kolem tukového tělesa.
  • Poranění větve lícního nervu (n. facialis) je velice vzácné, větve tohoto nervu probíhají v jiném prostoru, než je umístění tukového tělesa.