Přednášky

PŘEDNÁŠKY.

 

 1.     Kudela     M., Lubušký D., Jabůrek L., Turková M., Molitor     M., Hartlová M.,     Lymphokély – komplikace po radikálních operacích dělohy.     Bratislava, celostátní konference, 10.6.1994
 2.        Müller     O., Molitor M.     Transurethrální a epicystostomická drenáž močového měchýře     po operacích pro močovou inkontinenci. Konference SGPS, Nové     Zámky , 1995
 3.        Kudela     M., Müller O., Hansmanová L., Oborná I., Molitor     M. Výsledky operační     léčby močové inkontinence na Porodnicko-gynekologické klinice     FN v Olomouci v období 1990 – 1994, Konference SGPS,     Nové Zámky, 1995
 4.        Houserková     D., Köcher M., Hartl P., Hartlová M., Pallová S. Molitor     M., Dušková M.     Stereotaktická lokalizace nehmatných lézí prsů a operační     postup. Přednáškový večer Radiologické kliniky FN v Olomouci     14. května 1997
 5.        Hartl     P., Pallová S., Molitor     M. Operační řešení     nehmatných lézí prsu po stereotaktické lokalizaci. Mammologické     symposium, Praha,13. listopadu 1997
 6.        Pohanka     J., Molitor M.,     Duda M., Hartl P., Hartlová M., Strážnická J. Operace časných     stadií karcinomu prsu. Mammologické symposium, Praha, 13.     listopadu 1997
 7.        Hartl     P., Pallová S., Molitor     M., Hirňák J.     Rekonstrukce víček po operacích nádorů. II. Olomoucké     onkologické dny, 1998
 8.        Hartl     P., Molitor M.,     Pallová S., Hirňák J. Operační výkon – součást komplexní     léčby maligního melanomu. Přednáškový večer Onkologické     kliniky, 8.dubna 1998
 9.        Hartl     P., Hartlová M., Pallová S., Molitor     M., Hirňák J.     Mamologie a mammární implantáty. Celostátní sjezd plastických     chirurgů s mezinárodní účastí, 1998
 10.        Herzan     Z., Molitor M.     Náhrady flexorových šlach. 3. Slovenský kongres chirurgie ruky     s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 16.–17.11.2000
 11.        Veselý     J., Hrbatý J., Dražan L., Stupka I., Molitor     M. Hložek J.,     Kostřica R., Malantová M. Mikrochirurgie – nové možnosti při     léčbě nádorů hlavy a krku. Přednáškový večer ČLS JEP.,     Brno 13.6.2000
 12.        Pelikán     K., Zvoníček V., Molitor     M. Dlouhodobá     regionální anestezie v urgentní mikrochirurgii ruky. VII.     mezinárodní kongres ČSARIM. Hradec Králové, 20-23.9.2000
 13.        Veselý     J., Dražan L., Hrbatý J., Molitor     M., Kostřica R.,     Hložek J., Smilek P. Rekonstrukce hypofaryngu po onkologických     resekcích čínským lalokem. 4. Olomoucké onkologické dny     15-16.2.2001 – Olomouc
 14.        Dražan     L., Molitor M.,     Veselý J., Hrbatý J., Kostřica R., Hložek J. Komplikace u     mikrochirurgických rekonstrukcí u pacientů s nádory na     hlavě a krku. Symposium České společnosti plastické chirurgie     s mezinárodní účastí 2001. 11-12.5.2001 – Rožnov pod     Radhoštěm
 15.        Pelikán     K., Molitor M.     Devastující poranění ruky. 7. mezinárodní kongres intenzivní     medicíny – traumatologické dny. 15.7.2001 – Kroměříž.
 16.        Molitor     Martin, Kanatani     Takako, Bishop G.Alex, Owen Earl, McCaughan Geoffrey W, Schlitt Hans     J, Lanzetta Marco. Effect of Mycophenolate Dose and Sentinel Skin     Grafts on Survival of BN Limb Transplants on Lewis Recipients.     (poster) 21. Annual Scientific Meeting of TSANZ, April 2003,     Canberra, Australia
 17.        Jiri     Vesely, Igor Stupka, Martin     Molitor, Petr Hyza,     Josef Hrbaty. Functional and aesthetic hand substitution by     toe-to-hand transfers. IPRAS 13th Congress August 2003, Sydney,     Australia
 18.        Veselý     J., Stupka I., Molitor     M., Hýža P., Dražan     L., Kučerová L., Hrbatý J. Funkční a estetická náhrada ruky     přenosem prstů z nohy. Symposium České společnosti     chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 23-24 říjen 2003,     Rožnov pod Radhoštěm.
 19.        Stupka     I., Veselý J., Molitor     M., Dražan L.,     Kučerová L., Hýža P., Hrbatý J. Funkční a estetická náhrada     ruky přenosem prstů z nohy. Symposium České společnosti     chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 23-24 říjen 2003,     Rožnov pod Radhoštěm.
 20.        Molitor     M., Dražan L.,     Stupka I., Hýža P. Mikrochirurgické rekonstrukce onkologických     defektů na hlavě a krku. Sympózium plastické chirurgie, Brno,     14.11.2003.
 21.        Dražan     L., Stupka I., Molitor     M., Hýža P.     Chirurgické řešení rizikového parenchymu mléčné žlázy.     Sympózium plastické chirurgie, Brno, 14.11.2003.
 22.        Stupka     I., Hýža P., Molitor     M., Kučerová L.,     Dvořák Z. Dlouhodobé výsledky v rekonstrukci amputací ruky     přenosy prstů z nohy. Sympózium plastické chirurgie, Brno,     14.11.2003.
 23.        Molitor     M., Veselý J.,     Stupka I., Dražan L., Kostřica R., Hložek J., Smilek P. Možnosti     a limitácie mikrochirurgických riešení rozsiahlych onkologických     defektov na hlave a krku. 5. Prešovský otorinolaryngologický deň     a regionálny otorinolaryngologický seminár, Prešov, 8.4.2004.
 24.        Molitor     M., Veselý J., Výška     T., Mrázek T., Vokurková J., Chobolová M., Dražan L., Stupka I.,     Herzan Z., Samohýl J., Kučerová L. Možnosti rekonstrukce     vrozených vad. VII. Pracovní schůzka neonatologů Olomouckého     kraje, Olomouc, 29. 4. 2004
 25.        Molitor     M., Veselý J., Krupa     P., Kršek P. Retinoblastom – rekonstrukce defektu tkání.     Celostátní sjezd plastických chirurgů, Hradec Králové,     28-29.5.2004
 26.        Molitor     M., Veselý J.,     Dražan L., Stupka I., Kostřica R., Hložek J., Smilek P. Bazaliom     – málo zhoubná rakovina kůže? Celostátní sjezd plastických     chirurgů, Hradec Králové, 28-29.5.2004
 27.        Kršek     Přemysl, Molitor     Martin, Krupa Petr:     Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii.     Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004, Hradec Králové,     28-29.5.2004
 28.        Molitor     M., Zamfirescu D.,     Owen ER., McCaughan G., Bishop A., Lascar I., Lanzetta M. Evaluation     of Sentinel Skin Allograts for Monitoring of Rejection of Limb     Transplants in a Rat Model. (poster) 9th     Congress of the International Federation of Societies for Surgery of     the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004
 29.        Molitor     M., Wright B.,     Kanatani T., Lanzetta M., Owen ER. A Femoral Nerve Preserving Hind     Limb Transplantation in Rats. (poster) 9th     Congress of the International Federation of Societies for Surgery of     the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004
 30.        Veselý     J., Stupka I., Hyza P., Molitor     M., Kucerova L.,     Dvorak Z. Functional and Aesthetic Long-term Results of Toe-to-hand     Transfers. 9th     Congress of the International Federation of Societies for Surgery of     the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004
 31.        Stupka     I., Vesely J., Molitor     M., Hyza P., Kucerova     L. Toe-to-hand Transfer: a Donor Site Morbidity. 9th     Congress of the International Federation of Societies for Surgery of     the Hand, Budapest, Hungary, 13-17. 6. 2004
 32.        Krupa     Petr, Kršek Přemysl, Černochová Pavlína, Molitor     Martin: 3D real     modelling and CT biomodels application in facial surgery.     Neuroradiologická konference, Berlin, DE, září 2004,
 33.        Molitor     M., Kanatani T.,     Bishop A., Owen E., Wright B., Lanzetta M. Do Sentinel Donor Skin     Grafts Delay Onset of Rejection in Limb Transplants? (poster) 5th.     APFSSH Congress, Osaka, Japan, 12-16 November 2004 – poster award.
 34.        Molitor     M., Wright B.,     Kanatani T., Lanzetta M., Owen Earl R. Hind Limb Transplantation in     Rats with Preseving of Thigh Extensor Function. (poster) 5th.     APFSSH Congress, Osaka, Japan, 12-16 November 2004
 35.        Molitor     M., Zamfirescu D.,     Owen Earl R., Bishop A., Wright B., Lanzetta M. Evaluation of     Distant Sentinel Skin Allografts for Monitoring of Rejection of Limb     Transplants. (poster) 5th.     APFSSH Congress, Osaka, Japan, 12-16 November 2004
 36.        M.     Molitor a kol.     Vývojové vady trupu a končetin. VIII. Pracovní schůzka     neonatologů Olomouckého kraje, Olomouc, 19.5.2005
 37.        Veselý     J., Stupka I., Molitor     M., Hýža P., Dražan     L. Mikrochirurgické rekonstrukční možnosti v oblasti     hlava-krk. Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro     otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str. 47, (Abstrakt)     ISBN 80-239-5112-2
 38.        Molitor     M., Veselý J.,     Dražan L., Kostřica R., Hložek J. Úskalí rozsáhlých bazaliomů     v oblasti hlavy, Sborník abstrakt, 68. kongres České     společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str.     48, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2
 39.        Molitor     M., Gál B.     Komplikace lalokové plastiky u dialýzovaného pacienta –     kazuistika. Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro     otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str. 49, (Abstrakt)     ISBN 80-239-5112-2
 40.        Veselý     J., Molitor M.,     Krupa P., Kršek P. Využití 3D modelů k rekonstrukci defektů     v oblasti hlavy. Sborník abstrakt, 68. kongres České     společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, str.     53, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2
 41.        Dragos     G. Zamfirescu, Earl Owen, Marco Lanzetta, Martin     Molitor, Alex Bishop,     Chris Lauer, Ben Wright, Ioan Lascar. A visual and histological     grading system for identification of the early stages of skin     rejection in a rat composite tissue allograft model. 10th     congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005
 42.        Jiří     Veselý, Petr Hýža, Igor Stupka, Ivan Justan, Martin     Molitor. Aktive penis     reconstruction using free latissimus dorsi flap by femal-to-male     transsexuals. 10th     congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005
 43.        Luboš     Dražan, Jiří Veselý, Tomáš Mrázek, Petr Hýža, Martin     Molitor, Igor Stupka.     Bilateral Brest reconstruction with DIEP flaps. 10th     congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005
 44.        Petr     Hýža, Jiří Veselý, Luboš Dražan, Igor Stupka, Martin     Molitor, Ivan Justan,     Emanuele Cigna. The free kite flap for reconstruction of digital     defects. 10th     congress ESPRAS 2005, Vienna, 30 August -3 September 2005
 45.        Molitor     M., Zálešák B.,     Veselý J., Stupka I., Dražan L., Hýža P., Justan I., Kanatani     T., Lanzetta M., Owen E., Bishop A. Transplantace ruky     v experimentu. 8. sjezd České společnosti chirurgie ruky     s mezinárodní účastí, Harrachov, 3-4.11.2005
 46.        Molitor     M., Veselý J.,     Dražan L., Stupka I., Justan I., Hložek J., Kostřica R. Rizika     zanedbaných bazaliomů obličeje. IX Olomoucké onkologické dny,     Olomouc, 9-10. 2.2006
 47.        Molitor     M., Gál B. Edém     kožního laloku na obličeji – kazuistika. IX Olomoucké     onkologické dny, Olomouc, 9-10. 2.2006
 48.     Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Veselý J., Dražan L., Stupka I., Hýža P., Hložek     J., Kostřica R. Komplikace mikrochirurgických laloků po resekcích     tumorů v oblasti hlavy a krku. IX Olomoucké onkologické dny,     Olomouc, 9-10.2.2006
 49.        Molitor     M., Zálešák B.,     Hirňák J., Poláková J., Stehlík D., Veselý J., Dvořák Z.     Rekonstrukce distálních částí nohy – stojí to za to? Kongres     plastické chirurgie s medzinárodnou účasťou a 5. Demjénov     deň, Nitra, 4.-5. květen 2006
 50.        Molitor     M., Veselý J.,     Dražan L., Stupka I., Hýža P., Justan I., Kostřica R., Gál B.,     Hložek J. Použití mikrochirurgických laloků ke krytí defektů     po resekci rozsáhlých tumorů v oblasti hlavy a krku –     komplikace z hlediska mikrochirurgického. Kongres plastické     chirurgie s medzinárodnou účasťou a 5. Demjénov deň,     Nitra, 4-5 květen 2006
 51.        Stárek     I., Zálešák B., Molitor     M. Naše zkušenosti     s použitím čínského laloku v rekonstrukci     hypofaryngu. 69. kongres České společnosti otorynolaryngologie a     chirurgie hlavy a krku, Plzeň, 1.-3.červen 2006
 52.        Molitor     M., Dražan L.,     Veselý J., Kostřica R., Hložek J. Přežívání pacientů po     superradikálních resekcích zhoubných nádorů v oblasti     hlavy a krku a krytí volným lalokem. X. Olomoucké onkologické     dny, Olomouc, 8,-9.2.2007
 53.        Molitor     M., Zálešák B.,     Fiala M., Stehlík D. Successful or Unsuccessful replantation?     Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května 2007, Brno
 54.        Zálešák     B., Molitor M.,     Študent V., Halama J., Stehlík D. Prefabricated urethra –     urethra reconstruction after multiple reconstructive failures.     Interdisciplinary approach. Mezinárodní kongres plastické     chirurgie, 17-19.května 2007, Brno
 55.        Molitor     M., Veselý J.,     Kostřica R., Hložek J. Super-radical Resection of Head and Neck     Tumors – a Long-term Survival. Mezinárodní kongres plastické     chirurgie, 17-19.května 2007, Brno
 56.        Zálešák     B., Molitor M.,     Menšík I., Hirňák J., Fiala M. Polyurethane film dressing after     tissue transfer – effective prevention of hospital acquired wound     infection. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, 17-19.května     2007, Brno
 57.        Stehlík     D., Zálešák B., Molitor     M., Hirňák J.,     Hartl P. Interdepartmental cooperation at the university hospital in     Olomouc 2001 – 2006 – poster. Mezinárodní kongres plastické     chirurgie, 17-19.května 2007, Brno
 58.        M.     Molitor. Základy a     zásady replantace – požadavky replantačních center. Seminář     pro Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc, 13.9.2007, Olomouc
 59.        B.     Zálešák, M.     Molitor, D. Stehlík.     S volným lalokem na Lhotse – sólo výstup bez kyslíku.     Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie – nové     postupy, komplikace, řešení. XIII. celodenní seminář     s mezinárodní účastí 1.12.2007, Praha
 60.        Zálešák     B., Molitor M.,     Menšík I., Stehlík D. Nádory víček – delikátní rekonstrukce     – naše zkušenosti., XI. olomoucké onkologické dny, 8. 2. 2008
 61.        B.     Zálešák, M.     Molitor, J Hirňák,     I. Menšík. Estetická plastická chirurgie – komplexní řešení     včera, dnes a zítra. Přednáškový večer spolku lékařů     v Olomouci, 26.3.2008, Olomouc.
 62.        M.     Molitor, B. Zálešák,     J. Hirňák, I. Menšík.Význam prolínání estetických a     rekonstrukčních postupů v chirurgii prsu. Přednáškový     večer spolku lékařů v Olomouci, 26.3.2008, Olomouc.
 63.        J.     Hirňák, B. Zálešák, M.     Molitor, I. Menšík.     Liposukce – současné možnosti a limity metody. Přednáškový     večer spolku lékařů v Olomouci, 26.3.2008, Olomouc.
 64.        I.     Menšík, B. Zálešák, M.     Molitor, J. Hirňák.     Komplexní přístup k problematice rejuvenace periorbitální     oblasti. Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci,     26.3.2008, Olomouc.
 65.        B.     Zálešák, I. Menšík, M.     Molitor, J Hirňák.     Komplexní přístup k problematice stárnoucího obličeje.     Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci, 26.3.2008,     Olomouc.
 66.        Zálešák     B., Molitor M.,     Stehlík D., Fiala M. Posttraumatické komplikace poranění MP a     PIP kloubů ruky – jak na ně? Moravské ortopedické dny , 2.     10. 2008 Přerov.
 67.        Ivana     Loučková, Martin     Molitor, Ivana     Molitorová. Sociální souvislosti léčby kožního nádoru     seniorů. Řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře.     Ostrava 15. října 2008
 68.        Martin     Molitor, Zálesák     B., Fiala M., Stehlík D. Successful or Unsuccessful Replantation.     The 10th. International Congress of the Romanian Plastic Surgeon     (with the participation of The Hungarian Association for Plastic,     Reconstructive and Aesthetis Surgery, 12-15 November 2008,     Bucharest, Romania
 69.        Martin     Molitor, Zálesák     B., Fiala M. When Patient Wants to. The 10th. International Congress     of the Romanian Plastic Surgeon (with the participation of The     Hungarian Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetis     Surgery, 12-15 November 2008, Bucharest, Romania
 70.        Martin     Molitor, L.Dražan,     J.Vesely, R Kostrica, J. Hlozek. Super-Radical Resection of Head and     Neck Tumors – a Long-term Survival. The 10th. International     Congress of the Romanian Plastic Surgeon (with the participation of     The Hungarian Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetis     Surgery, 12-15 November 2008, Bucharest, Romania
 71.        Molitor     M., Zálešák B.,     Fiala M. Skalpace prstu – atypické mikrochirurgické řešení.     VII kongres chirurgie ruky, , Demjénov deň. Rajecké Teplice,     27-28 november 2008
 72.        Molitor     M., Zálešák B.,     Hirňák J., Stehlík D. Finger fillet flap. VII kongres chirurgie     ruky, , Demjénov deň. Rajecké Teplice, 27-28 november 2008
 73.        B.     Zálešák, M.     Molitor, D. Stehlík.     Rekonstrukce řas pomocí štěpu z obočí. XIV. celodenní     seminář s mezinárodní účastí pro plastické chirurgy, Praha     6. 12. 2008
 74.        Stehlík     D., Zálešák B., Molitor     M., Menšík I.,     Zbořil V., Šimek J. Invazivní periorbitální bazaliom. XII     Olomoucké onkologické dny, 5.-6. Února 2009, Olomouc
 75.        Zálešák     B., Molitor M.,     Menšík I., Hirňák J., Stehlík D., Vychodilová M. Giant névus     obličeje – zdánlivě neřešitelný problém. XII Olomoucké     onkologické dny, 5.-6. Února 2009, Olomouc
 76.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Hirňák J., Menšík I. Chirurgické řešení nádorů     obličeje. XII Olomoucké onkologické dny, 5.-6. Února 2009,     Olomouc
 77.        Molitor     M., Zálešák B.,     Menšík I., Stehlík D., Hirňák J. Zásady ošetření     amputačních poranění. IV. Olomoucký den urgentní medicíny,     Olomouc 16.-17.4.2009
 78.        Molitor     M., Zálešák B.,     Menšík I., Stehlík D., Hirňák J., Kalinová L. Devastační     poranění končetin – význam mikrochirurgického pracoviště.     IV. Olomoucký den urgentní medicíny, Olomouc 16.-17.4.2009
 79.        Molitor     M., Zálešák B.,     Menšík I., Stehlík D., Hirňák J., Kalinová L. Komplexní     chirurgické ošetření závažných stavů na končetinách. XI.     setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, 14.-15     Května 2009, Nové Město na Moravě,
 80.      Zálešák     B., Molitor M.,     Menšík I., Stehlík D. Funkční řešení devastujícího kloubně     vazivového poranění malých kloubů ruky. XI. setkání českých     a slovenských chirurgů na Moravě, 14.-15 Května 2009, Nové     Město na Moravě,
 81.        Molitor     M., Zálešák B.,     Menšík I., Stehlík D., Hirňák J. Amputace – zásady ošetření     a současné možnosti. XI. setkání českých a slovenských     chirurgů na Moravě, 14.-15 Května 2009
 82.        Simek     M, Hajek R, Fluger I, Molitor     M,     Langova K, Grulichova J, Zalesak B, Lonsky V. Topical negative     pressure over conventional therapy of deep sternal wound infection     in cardiac surgery. Prospective analysis. The 58th Annual Meeting of     the Scandinavian Association for Thoracic Surgery (SATS), Stockholm,     August 20-22, 2009,
 83.        Molitor     M,     Simek M, Zalesak B, Lonsky V. The pectoralis muscle axial flap with     V-Y skin paddle for covering of sternal defects.The 58th Annual     Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery (SATS),     Stockholm, August 20-22, 2009,     Poster
 84.        Molitor     M., Šimek M.,     Zálešák B., Lonský V. Axiální pektorální lalok s V-Y     kožním ostrovem k uzávěru defektů po sternotomii.     Celoštátné sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej     chirurgie, Tále, 8.-9.10.2009
 85.        Zálešák     B., Menšík I., Stehlík D., Molitor     M. Měkkotkáňová     distrace a vaskularizovaný přenos PIP kloubu z nohy. Extrémní     indikace. X sjezd České společnosti chirurgie ruky, Olomouc,     21.-23.10.2009
 86.        Stehlík     D., Zálešák B., Maňák P., Molitor     M., Menšík I., Boča     R. Replantační audit ve FN Olomouc v letech 1980-2009. X     sjezd České společnosti chirurgie ruky, Olomouc, 21.-23.10.2009
 87.        Krulová     M., Vychodilová M., Molitor     M. Specifika práce     instrumentářky u mikrochirurgického výkonu – přenos prstu     z nohy na ruku. X sjezd České společnosti chirurgie ruky,     Olomouc, 21.-23.10.2009
 88.        Molitor     M., Vassena F., Fiala     H., Vychodilová M. Snake bite injury. X sjezd České společnosti     chirurgie ruky, Olomouc, 21.-23.10.2009
 89.        Molitor     M., Hynek F.,     Vychodilová M., Zittová L. Sierra Leone očima českých lékařů.     Seminář KNTB, Zlín, 11.11.2009
 90.        Zálešák     B., Rosický J., Molitor     M., Boča R., Stehlík     D., Lysák R. Meze rekonstrukční chirurgie v maxilofaciální     oblasti. XIII. Olomoucké onkologické dny, 4.-5. února 2010
 91.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Menšík I., Hirňák J., Boča R. Rozsáhlý tumor     nosu – strategie, uvažování. XIII. Olomoucké onkologické dny,     4.-5. února 2010
 92.        Molitor     M., Stehlík D., Boča     R., Veselý J., Zálešák B. Spare part surgery. Kongres české     společnosti plastické chirurgie, Harrachov 23.-24. 4.2010
 93.        Veselý     J., Stupka I., Justan I., Mrázek T., Molitor     M., Šimek M. Nový     způsob užití pektorálního laloku ke krytí defektů sterna.     Kongres české společnosti plastické chirurgie, Harrachov 23.-24.     4.2010
 94.        Molitor     M., Stehlík D., Boča     R., Zálešák B. Peroneální perforátorová lalok. Kongres české     společnosti plastické chirurgie, Harrachov 23.-24. 4.2010
 95.        Zálešák     B., Molitor M.,     Stehlík D., Menšík I., Hirňák J. Brutální komplikace po     liposukci. Kongres české společnosti plastické chirurgie,     Harrachov 23.-24. 4.2010
 96.        Stehlík     D., Haklová I., Zálešák B., Molitor     M. Užití larev     lucilia sericata v léčbě chronických defektů-kasuistika.     Kongres české společnosti plastické chirurgie, Harrachov 23.-24.     4.2010
 97.        Stehlík     D., Hatalová I., Zálešák B., Molitor     M., Menšík I., Boča     R. Využití larev Lucilia sericata v léčbě chronických defektů.     I. sympózium: Chirugická léčba kožních defektů 2010,     Hrotovice
 98.        Molitor     M., Vassena F., Fiala     H., Vychodilová M. Kousnutí hadem na ruce. XII. setkání českých     a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě 6.-7.     Května 2010.
 99.        Molitor     M., Stehlík D., Boča     R., Zálešák B. Rekonstrukce využitím konceptu „Spare Part     Surgery“. XII. setkání českých a slovenských chirurgů na     Moravě, Nové Město na Moravě 6.-7. Května 2010.
 100.        Zálešák     B., Molitor M.,     Boča R., Stehlík D. Drátěné kličky v osteosyntéze malých     kostí ruky – víc ne 90% řešení. XII. setkání českých a     slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě 6.-7.     Května 2010.
 101.        Šimek     M, Kaláb M, Hájek R, Grulichová J, Molitor     M, Tobbia P, Zálešák     B, Lonský V. Topical negative pressure in the treatment of deep     sternal infection after cardiac surgery: 5-year results of     first-line application protocol.  20th     Conference of the European Wound Management Association, 26-28 May,     Geneva, Switzerland.
 102.       M.Molitor,     R.Boca, D.Stehlik, J.Hirna., R.Lysak, B. Zálesák. The Fillet     Flaps. Panafrican Congres of Plastic and Reconstructive Surgery,     13-16. October 2010, Nairobi, Kenya
 103.        Z.Jelinkova,     J.Klusakova, P.Brychta, R.Boca, M.Molitor,     I.Mensik, R.Lysak, D.Stehlik, B.Zalesak. Chemical Necrectomy that     Works. Panafrican Congres of Plastic and Reconstructive Surgery,     13-16. October 2010, Nairobi, Kenya
 104.        M.Molitor,     R.Boca, M.Simek, B.Zalesak, The Pectoralis Musile Axial Flap for     Covering Sternal Defects. Panafrican Congres of Plastic and     Reconstructive Surgery, 13-16. October 2010, Nairobi, Kenya
 105.        M.Molitor,     R.Boca, F.Vassena, B.Zalesak. Snake Bite Injury on Hand. Panafrican     Congres of Plastic and Reconstructive Surgery, 13-16. October 2010,     Nairobi, Kenya
 106.        M.Molitor,     H.Fiala, M.Vychodilová, F.Vassena, M.Lanzetta, Africké     reminiscence. VIII slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou     účasťou, 14-15.10.2010, Bojnice, Slovenská republika.
 107.     Molitor     M., Šimek M.,     Zálešák B., Veselý J., Lonský V. Využití pektorálního     muskulokutánního axiálního V-Y laloku ke krytí sternálních     defektů. IV. sjezd České společnosti kardiovaskulární     chirurgie, České Budějovice, 4-5.11.2010
 108.        Stehlík     D., Hatalová I., Zálešák B., Molitor     M., Menšík I. ,     Kalinová L., Boča R. Využití     larev Lucilia sericata     v léčbě chronických defektůIX. celostátní kongres České     společnosti pro léčbu rány leden 2011
 109.        Kaláb     M., Molitor M.,     Kubešová B., Lonský V. Rekonstrukce rozsáhlého defektu hrudní     stěny s využitím allogenního kostního transplantátu, AO     osteosyntézy a posunu pektorálního laloku – příklad úzké     mezioborové spolupráce. III. Celostátní konference     bioimplantologie 2011, Brno, 14-15.dubna 2011.
 110.        M.Karhanova,     M.Hobzova, M.Molitor,     M.Bienova, R.Kucerova. Floppy eyelid syndrome .8th     EADV     (European Academy of Dermatology and Venerology) Spring Sympozium,     Carlsbad, 14.-17.4.2011- Poster
 111.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Lysák R., Kalinová L. Posterior interosseus artery     flap. XIII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě.     12.-20. Května 2011, Nové Město na Moravě, Skalský Dvůr.
 112.       M.Molitor,     B.Vozárová, D.Coufalová, M.Merta, M.Chorvát. Plastická     chirurgie-mýty a skutečnost. XLVI. Mezioblastní seminář,     Luhačovice, 26.5.2011
 113.        M.     Karhanova, M.Hobzova, M     Molitor, K. Maresova,     J.Rehak. The floppy eyelid syndrome as a factor resulting in the     diagnosis of severe obstructive sleep apnoea: a case report. Joint     Congress of SOE (European Society of Ophthalmology), Geneva,     Switzerland,,4.-7. June 2011. Poster No.EP-EXT-318, p.92
 114.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Lysák R., Menšík I., Merta M., Vozárová B.     Rekonstrukce dolního víčka. XIX. Výroční sjezd České     oftalmologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.9.2011
 115.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Kalinová L., Lysák R., Merta M., Vozárová B.     Bazaliom periorbitální oblasti. XIX. Výroční sjezd České     oftalmologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.9.2011
 116.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Kalinová L., Lysák R., Merta M., Vozárová B.     Invazivní bazaliom víček. XIX. Výroční sjezd České     oftalmologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.9.2011
 117.        Zálešák     B., Lysák R., Molitor     M., Stehlík D.,     Kalinová L., Šilhánková J. Vaskularizovaný přenos nehtu –     součást portfolia mikrochirurgie. XI. Sjezd České společnosti     chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Saterilní kurz     chirurgie ruky 21.-22.10.2011.
 118.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Deák M., Vinter R. Kousnutí hadem na ruce – první     česká zkušenost. XI. Sjezd České společnosti chirurgie ruky     s mezinárodní účastí a Saterilní kurz chirurgie ruky     21.-22.10.2011.
 119.        Molitor     M., Kanatani T.,     Lucchina S., Lanzetta M., Owen E. Experimental basis for hand     transplantation. XVII vzdělávací sympozium plastické,     rekonstrukční a estetické chirurgie, 3.12.2011, Praha.
 120.        Veselý     J., Dražan L., Stupka I., Molitor     M., Konečná J.,     Dvořák Z., Kuman M., Lanzetta M. Proč jsme netransplantovali     ruku. XVII vzdělávací sympozium plastické, rekonstrukční a     estetické chirurgie, 3.12.2011, Praha.
 121.        Pink     R., Molitor M.,     Zálešák B., Tvrdý P., Pazdera J., Zbořil V., Rekonstrukční     výkony v maxilofaciální onkochirurgii. XV. Olomoucké     onkologické dny, 9.-10. Února 2012, Olomouc
 122.        Molitor     M., Stehlík D.,     Lysák R., Menšík Iv., Kalinová L., Marešová K., Zálešák B.     Invazivní periorbitální tumory – exenterace orbity. XV.     Olomoucké onkologické dny, 9.-10. Února 2012, Olomouc
 123.        Molitor     M., Zálešák B.,     Stehlík D., Menšík I., Lysák R., Kalinová L., Šilhánková J.     Periareolární subkutánní mastektomie u gynekomastie. Mezinárodní     sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň     17-19.5.2012
 124.        Zálešák     B., Šilhánková J., Kalinová L., Stehlík D., Molitor     M., Menšík     I.Recyklace tkání v estetické chirurgii. Mezinárodní     sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň     17-19.5.2012
 125.        Molitor     M., Stehlík D.,     Lysák R., Kalinová L., Šilhánková J., Zálešák B.     Mikrochirurgické rekonstrukce devastačního poranění nohy. XIX     Pražské chirurgické dny, Praha 31.5.2012 – 1.6.2012,
 126.        Molitor     M., Kalinová L.,     Zálešák B., Měšťák J. Mnohočetné dnavé fofy na ruce –     kasuistika. IX.slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou     účastku, 24.-26.10.2012, Trenčianske Teplice,
 127.        Molitor     M., Lanzetta M., Owen     E., Kanatani T. Transplantace tkání v rekonstrukční     chirurgii – klinická praxe a perspektivy. XVIII. Vzdělávací     sympózium s mezinárodní účastí, Praha, 1.12.2012.
 128.        Molitor     M. Kůže a práce     s kůží v plastické chirurgii. Přednáška na     Technické univerzitě Liberec pro katedru mechaniky, pružnosti a     tažnosti, 4.1.2013
 129.        Molitor     M. Rekonstrukce     prsou. Kurs IPVZ č.208431102, 5.3.2013, Praha,
 130.        Molitor     M., Zárubová L.     Primární rekonstrukce prsu implantáem. Medzinárodný kongres     plastické chirurgie a X. Demjénov deň. Nitra, 16. – 18.5.2013
 131.        Molitor     M. Mastering the Skin     in Plastic Surgery. Human Skin Engineering and Reconstructive     Surgery, Prague, 20. – 22. May, 2013
 132.        Molitor M. Chirurgie ruky. Kurs     IPVZ č.208432105, 29.10.2013, Praha
 133.        Vaněčková     L., Zálešák B., Stehlík D., Menšík I., Lysák R., Molitor     M., Kempný T.     Satisfakce pacientů po vaskularizovaném přenosu PIP kloubu z nohy     na ruku. Střednědobé a dlouhodobé výsledky. XII. Kongres České     společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a I. Kongres     České společnosti rehabilitace ruky, Beskydy, 14.-16.11.2013
 134.        Bejvlová     J., Smrčka V., Molitor     M. Rehabilitační     postup po přerušení šlachových a nervových struktur v zápěstí.     XII. Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní     účastí a I. Kongres České společnosti rehabilitace ruky,     Beskydy, 14.-16.11.2013
 135.        Molitor     M. Replantace.     Chirurgie ruky v praxi – Postgraduální vzdělávací seminář     pořádaný 1LF UK, 25.1.2014, Praha
 136.        Molitor     M. Zlomeniny ruky.     Chirurgie ruky v praxi – Postgraduální vzdělávací seminář     pořádaný 1LF UK, 25.1.2014, Praha
 137.        Molitor     M. Mikrochirurgické     rekonstrukce obličeje v onkologické problematice. Kurs IPVZ     č.208441104, 1.4.2014, Praha
 138.    Mestak     Ondrej, Matouskova Eva, Vesely Pavel, Mestak Jan, Molitor Martin,     Sukop Andrej. Mesenchymal Stem Cells Seeded on Cross-Linked and     Non-Cross-Linked Acellular Porcine Dermal Scaffolds for Long-Term     Full-Thickness Hernia Repair in a Small Animal Model. 11 th  IQUAM     Congress and Consensus Conference and the 3rd IPRAS     International Meeting of Plastic Surgery Trainees 2014, Budapest,     Hungary.(awarded second prize for the best paper)
 139.    Mestak     Ondrej, Molitor Martin, Mestak Jan, Sukop Andrej. Outcomes     After Centrifugation Versus Puregraft for Fatgrafting to the Breast     After Breast-Conserving Therapy. 11 th  IQUAM Congress and     Consensus Conference and the 3 rd IPRAS International Meeting of     Plastic Surgery Trainees 2014, Budapest, Hungary
 140.    M.Molitor.     Plastická chirurgie pro revizní lékaře. Seminář Institutu pro     postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 20.5.2014
 141.    M.Molitor,     O.Měšťák, L, Kalinová. Mikrochirurgická rekonstrukce u     rozsáhlých nádorů obličeje. Přednáškový večer Spolku     českých lékařů v Praze, Praha, 22.9.2014
 142.    L.Zárubová,     M.Molitor, J.Měšťák. Profylaktická mastekotmi s následou     rekonstrukcí u BRCA pozitivních žen. Přednáškový večer     Spolku českých lékařů v Praze, Praha, 22.9.2014
 143.    Molitor     M., Kalinová L. Bezpečnost prsních implantátů v     rekonstrukční a estetické chirurgii. Přednáškový večer     Spolku českých lékařů v Praze, Praha, 22.9.2014
 144.    O.Měšťák,     M.Molitor, L.Kment, K.Urban. Rekonstrukce prsůtukovou tkání     v onkochirurgii. Přednáškový večer Spolku českých lékařů v     Praze, Praha, 22.9.2014
 145.        Molitor     M.,     Měšťák J.,     Měšťák O.,     Kalinová, Popelka P.     Exenterce orbity. Národní kongres plastické chirurgie s     mezinárodní účastí, České Budějovice, 9-11.10.2014
 146.        Zárubová     L, Molitor     M, Bárta,     Betlachová.     Karcinom prsu u transsexuála male to female. Národní     kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, České     Budějovice, 9-11.10.2014
 147.        Molitor     M.,     Měšťák J.,     Měšťák O.,     Kalinová,L.     Krajcová A. Filosofie     rekonstrukce nosu. Národní kongres plastické chirurgie s     mezinárodní účastí, České Budějovice, 9-11.10.2014
 148.        Molitor     M., Měšťák J.,     Vatľak A., Krajcová A.Lesenský J., Matějovský Z., Matějovská     J. Rekonstrukce rozsáhlých defektů femuru kombinací     vaskularizované fibuly a allogenního kostního štěpu.     XX.vzdělávací symposium plastické chirurgie s mezinárodní     účastí, 13.12.2014, Praha
 149.        Smrčka     V., Molitor M.,     Bejvlová J. Rehabilitation procedure after interruption of tendons     and nerve structure in the wrist of the entertainer. XX.vzdělávací     symposium plastické chirurgie s mezinárodní účastí,     13.12.2014, Praha